Vloni bylo s klíšťovou encefalitidou přijato na infekční oddělení Slezské nemocnice přijato 43 pacientů a letos je to už nyní 45 případů. „Poslední dva nemocní byli přijati v průběhu minulého týdne, a pokud ukáže pozdní podzim vlídnější tvář, mohou přibývat další,“ říká primář infekčního oddělení Petr Kűmpel.

Pozitivní informace je, že letos žádný pacient nezaplatil onemocnění klíšťovou encefalitidou životem a průběh onemocnění býval většinou mírný.

Jiná situace však panovala u hnisavých zánětů mozkových blan, které mívaly závažnější průběh, a v jednom případě došlo i k úmrtí. Zvláště těžký průběh býval u pacientů opavského infekčního oddělení u listeriových infekcí a přibyli i postižení salmonelou.

Onemocnění listeriemi nebo jinými podmíněnými patogeny se brzy mohou stát celosvětovým problémem. Vyvolává ho zavádění nových léků, efektivně léčících některá onemocnění, ale za cenu snížení pacientovy imunity. Bylo by vhodné, aby předepisující lékaři tyto možné nežádoucí účinky znali, a pacienti by měli být omožném riziku při užívání léků, zasahujících do mechanismů imunity, dostatečně informovaní.

„Dalším problémem infekčních nemocí může být stále vzrůstající rezistence mikroorganismů na antiinfekční léky, daná zejména nadužíváním antibiotik. I ve Slezské nemocnici se pokoušíme přijmout taková opatření, která by tuto hrozbu pomohla snížit,“ konstatuje primář Kűmpel.

V celém regionu je infekční oddělení Slezské nemocnice také jediným vakcinačním centrem. Proti běžným epidemiím je zatím dostatečně zabezpečeno, ale problém je u prasečí chřipky. „Proti ní vakcínu dosud nemáme a vzhledem k tomu, že v republice už jedna pacientka na tuto nemoc zemřela, nelze ji podceňovat,“ varuje Petr Kűmpel.

Doufá, že v průběhu několika týdnů už vakcína proti prasečí chřipce do Opavy také dorazí.