K prvnímu nálezu vyjel pyrotechnik z Pyrotechnické služby Policie České republiky, expozitury Frýdek-Místek, do katastru obce Háj ve Slezsku. V lesním porostu byly dvě dělostřelecké miny ráže 82 milimetrů z 2. světové války.

Další nález ohlásil krátce poté jiný muž, ale lokalita byla stejná. V tomto případě se jednalo o dělostřeleckou minu rovněž z 2. světové války, avšak ráže 45 milimetrů. Pyrotechnik veškerou si munici bezpečně převzal.

Tentýž den, ale ráno, oznámil občan nález předmětu připomínající munici. Tipoval, že by snad mohlo jít o granát. Pyrotechnik proto vyrazil na Opavsko do  lokality Stříbrného jezera. Pyrotechnik, který byl na místo přivolán, zjistil, že se nejedná o munici, ale zrezivělou část stroje.

"V návaznosti na uvedené je zapotřebí připomenout, že nejen při nálezu munice, ale i v případě podezření, že se o munici může jednat, je nutné chovat se velmi obezřetně a neprodleně přivolat policisty," uvedla k případu policejní mluvčí Soňa Štětínská.

Současně je potřeba mít na paměti základní bezpečnostní pravidla: po přivolání policistů se snažit zajistit místo, aby do blízkosti nálezu nevstoupily další osoby v žádném případě na předmět nesahat, nesnažit se s ním jakkoliv manipulovat.