Krajský radní, náměstek hejtmana, hlučínský zastupitel a bývalý hlučínský starosta totiž před svými voliči a spolustraníky neříkal pravdu. Šlo o plánovanou stavbu biostanice, kterou chce ve městě postavit firma Cihelna Hlučín, s. r. o. Adamec tvrdil, že o spalovně nevěděl.

Lidé ho však veřejně nachytali. Abyla to ostuda. Vše začalo ve chvíli, kdy se obyvatelé Hlučína a okolí, bojující proti spalovně, začali na Adamce obracet s otázkami: „Vy jste byl námi do zastupitelstva volen, jak je možné, že jsme od vás informaci o spalovně neměli? Sedíte na kraji, a nevěděl jste to? Byl jste na jednání krajského zastupitelstva, když o dotacích pro ni jednalo? Pokud jste tam nespal, musel jste vědět, na co se dotace schvaluje.“

Petr Adamec odpověděl, že si na sto procent nepamatuje, zda právě na tomto zastupitelstvu byl. A zda věděl, o jakých konkrétních dotacích se tam hlasovalo? „O jakou dotaci jde, to poznáte až z projektu,“ odpověděl.

Reakce stovek lidí byla okamžitá a výbušná. „Samé lži! Podraz! Adamec vypráví bajky pro malé děti! O něčem hlasuje, a neví o čem? Pak tam nemá co dělat,“ neslo se sálem.

Nakonec jeden z občanů přečetl do mikrofonu zápis z krajského zastupitelstva, který dokládal nejen to, že se zde biostanice projednávala, ale i to, že Adamec na jednání byl. To naší redakci potvrdila i tisková mluvčí Barbara Odstrčilíková z odboru kanceláře hejtmana kraje, která nám na požádání zaslala tyto informace: V Radě MS kraje byly dotace schvalovány 2. 4. 2008 a v Zastupitelstvu MS kraje 24. 4. 2008, název projektu, který získal dotaci, je Separační linka k likvidaci biologicky rozložitelného odpadu v areálu Cihelny Hlučín.

Mluvčí poté dodala, že separační linka byla jedním z 37 projektů schválených v rámci dotačního titulu Podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství. Krajští zastupitelé jej schvalovali jako programový bod nazvaný Návrh na poskytnutí účelových investičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Kraj na projekt biostanice v Hlučíně uvolnil 650 tisíc korun.

Petr Adamec se tohoto jednání zastupitelstva kraje účastnil.