Před Velikonocemi přibývaly ty se svátečními motivy, téma je ale obšírnější – Jaro s Boženkou. A i když už se část dětí v pondělí 12. dubna vrací do školy, venkovní výstava na plotě pokračuje dál. „Zůstane tam nadále, i při návratu tak mohou děti ozdoby instalovat,“ řekla nám zástupkyně ředitelky školy Jana Salamonová. Pokud chtějí děti svůj výtvor na plot školy umístit, musí si pouze přinést něco k připnutí, třeba kolíček nebo šňůrku.

Ve Vítkově malovali bezpečné město

Podobný nápad dostala například i Základní škola a gymnázium Vítkov. Škola totiž sloužila pro děti rodičů, kteří pracují v kritické infrastruktuře Moravskoslezského kraje. Na konci března zde proto pro tyto děti probíhala týdenní akce s názvem Společně bezpečně, kdy se děti věnovaly bezpečnému chování, každý tématický den měl svůj název a zaměření.

„Součástí akce byla i výtvarná soutěž Bezpečné město, vesnice, které se zúčastnily i ostatní děti z Vítkova a okolí. Své obrázky s touto tématikou doma namalovaly a fotografie nám zaslaly emailem. Všechna díla byla rozčleněna do tří věkových kategorií a byla zaslána hlavním hodnotitelům – zástupci společnosti BESIP, vedení školy, metodičce prevence školy a komisaři odboru dopravy města Vítkova. Touto porotou byly vybrány z každé kategorie tři nejlepší výtvarné práce a ze všech pak byla vytvořena na plotě u školního hřiště krásná výstava, přístupná široké veřejnosti,“ vysvětluje vedoucí školní družiny a školního klubu této vítkovské školy Karína Kopecká. Ceny se nakonec předávaly přes výdejní okénko školního klubu a nakonec ji získali všichni malíři a dětští účastníci akce.