Zájemci by si s nimi mohli projít celou trasu městským hřbitovem.

„Myšlenka zůstává ve hře. Pokud to rozpočet na příští rok dovolí, může k vytvoření mapky dojít,“ míní tajemník opavského magistrátu Tomáš Elis. Mezi nejcennější patří Grauerova hrobka. V roce 1898 ji nechal postavit člen opavské Obchodní a živnostenské komory Emil Grauer jako zmenšeninu gotické kaple. Její oprava má být skončena letos.

Hrobku zdobila umělecky hodnotná barevná vitrážová skla, osazená do rozet a úzkých gotických oken, ukončených lomeným obloukem. Toto unikátní dílo zhotovil představitel evropské secesní vitráže Josef Mehoffer. „Původní vitráže byly uskladněny v technických službách. Teď jsou odborně restaurovány a poté budou vystaveny v Obecním domě. Do opravené hrobky přijdou jejich kopie,“ říká vedoucí odboru majetku města Jiří Elbl.

Další hrobky, převedené do správy města, patřily rodinám Rotter – Salzborn, Habel – Nedela, Nitsche – Riedel, Lassmann, Klinger, Gessner, Kraus von Wurbentrau, Weisshuhn, Dorasil, Wenzelides. Pro svou mimořádnou uměleckou a uměleckořemeslnou hodnotu bylo šest hrobek navrženo na kulturní památku.

„Ministerstvo kultury zastavilo v roce 2009 řízení o prohlášení těchto hrobek za kulturní památky a Národní památkový ústav teď návrh přepracovává. Ve finální podobě ho předá ministerstvu kultury s podnětem k zahájení nového řízení,“ dodává Jiří Elbl.

Na těchto hrobkách provádějí údržbu pracovníci technických služeb. „Jednání mezi námi a magistrátem o jejich opravách jsou stále aktuální, ale vše záleží na finančních možnostech města,“ řekl náměstek ředitele technických služeb Martin Girášek.

Jitka Hrušková, Zuzana Urbánková