Více už tiskový mluvčí nemocnice Jiří Krušina: „S ohledem na lepší epidemiologickou situaci povolujeme návštěvy na většině našich oddělení. Zákaz zůstane v platnosti pouze na interním, plicním, infekčním a geriatrickém oddělení.“ Lidé, kteří budou chtít některého z hospitalizovaných pacientů navštívit, se však musejí připravit na dodržování preventivních opatření. V první řadě nesmí jevit známky respiračního onemocnění, nesmí mít rýmu, kašel nebo teplotu. 

„Za jedním pacientem smí pouze jedna osoba, netýká se to doprovodu. Návštěva musí mít vlastní roušku a před vstupem na oddělení si vydezinfikuje ruce. Maximální délka návštěvy byla stanovena na 30 minut,“ dodává Jiří Krušina. Návštěvní hodiny jsou od 15 do 17 hodin. Pokud bude situace příznivá, mohla by nemocnice přistoupit k dalšímu uvolnění nastavených opatření na konci června.