Váš praděd někde vlastnil pole, ale umřel dříve, než se o něm stačil někomu blízkému zmínit, a nesepsal závěť. Pozemek tak postupem času upadl v zapomnění.

Jedná se samozřejmě jen o hypotetický příklad, ale i k tomu může dojít. Celá řada majitelů nemovitostí po celé republice není v katastru nemovitostí uvedena dostatečně určitě. Dá se říci, že tito vlastníci byli buďto identifikováni nedostatečně, anebo dokonce vůbec.

Od 1. ledna tohoto roku tak platí zákon, který ukládá Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu předat Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových informace o všech takovýchto typech nemovitostí. Jejich seznam je v současnosti vyvěšen na webových stránkách druhé jmenované instituce. A letmým pohledem na seznam jsme zjistili, že jen na Opavsku je takovýchto nemovitostí neuvěřitelných 2 887.

Nechybí budovy, pozemky a dokonce ani vodní plochy. A jestli se jejich majitelé nepřihlásí či nesjednají nápravu, tak o tento svůj majetek přijdou.

„Pokud se vlastník nepřihlásí ve stanovené lhůtě do 31. prosince roku 2023, má se za to, že ji opustil. Potom připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu," uvádí striktní pravidla zástupci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Prakticky není jediná obec na Opavsku, která by neměla v seznamu několik zástupců. Prim v tomto ohledu hrají Holasovice a Kravaře. Pozemků a nemovitostí, u kterých se úřadům buďto nepovedlo dohledat majitele, nebo je tento vlastník nedoložen dostatečně, je kupříkladu v Holasovicích bezmála 360, v Kravařích pak dokonce 417.

Podrobný přehled ze všech jednotlivých obcí včetně čísel parcel a posledně dohledaných majitelů je k dispozici na internetových stránkách www.uzsvm.cz a měl by být také součástí úředních desek jednotlivých obcí.