Město Opava  musí prioritně zajistit, aby se dostali k pracovníkům Integrovaného záchranného systému, nemocnice, členům Krizového štábu či řidičům MHD.

„ I pro tyto lidi máme bohužel roušek nedostatek, situaci stále řešíme, komunikuje s firmami a roušky sháníme,“ uvedl primátor města Tomáš Navrátil.

„Obracejí se na nás i občané s dotazy, že roušky nesehnali a zda jsme schopni je pro ně zajistit, to ale opravdu není v našich silách. V této chvíli jsme proto alespoň zřídili kontaktní adresu, kde se mohou evidovat dobrovolníci, kteří jsou schopni roušky šít či vyrábět doma a chtějí je nabídnout svým spoluobčanům,“ řekl nejvyšší představitel města.

Občané šijí roušky v domácím prostředí, doslova na koleně a za to jim patří velký dík.

„Pokud chcete své doma ušité roušky nabídnout veřejnosti, napište prosím svou nabídku na mail rousky@opava-city.cz, my ji vyvěsíme na webu města. Zasláním mailu dáváte městu svolení se zveřejněním osobních údajů, které mu poskytnete. Město není garantem služby, jen prostředníkem,“ upozorňuje mluvčí města Lada Dobrovolná.

„Město moc děkuje všem dobrovolníkům a váží si toho, že chtějí podat pomocnou ruku,“ doplnila ještě. 

Online reportáž