„Uznání se dočkali pedagogové, kteří dokazují, že umějí víc, než se jen postavit před tabuli a odříkat nějaký text. Jsou úspěšní, dynamičtí, kreativní a jejich práce nekončí při posledním zazvonění,“ hodnotí oceněné vedoucí odboru školství opavského magistrátu Miroslava Konečná.

Slova chvály přidal i opavský primátor Zdeněk Jirásek, který přišel aktérům osobně blahopřát.

Kromě jediného učitele Martina Vojáčka ze ZŠ Englišova patří uznání
Vladimíře Žurkové z MŠ Edvarda Beneše;
Světlaně Šťastné z MŠ Sluníčko;
Dagmar Ullmannové z MŠ křesťanské;
Zdeňce Rutové z MŠ 17. listopadu;
Haně Šišmové ze ZŠ a MŠ Malé Hoštice;
Daniele Kurečkové z MŠ a ZŠ Šrámkova;
Radmile Tomanové ze ZŠ Boženy Němcové;
Janě Lhotské ze ZŠ Edvarda Beneše;
Marcele Králové ze ZŠ Opava-Kylešovice;
Věře Malcherové ze ZŠ Mařádkova;
Miroslavě Machovské ze ZŠ Ilji Hurníka,
Dáše Žurkové ze ZŠ Otická;
Naděždě Zouvalové ze ZŠ T. G. Masaryka,
Martě Wiesnerové ze ZŠ Vrchní
a ředitelce ZŠ Vrchní Zdeňce Ondráškové.