Pocty se dočkali Marie Solná, Štěpán Matoušek, Petra Králová, Karolína Obdržálková, David Balner, Nela Štýbarová, Pavel Štěpánek, Natálie Velazquez Hernandézová, Klára Věntusová, Lucie Stříbná, Klára Odehnalová, Lukáš Vráb, Anna Speváková a Daniel Toráč.

Kandidáty vždy vybírají ředitelé jednotlivých škol. Honorováni jsou poté žáci všestranně nadaní, premianti s řadou pochval, žáci s výbornými studijními výsledky, reprezentanti škol i samotného města na různých okresních, krajských, republikových a nezřídka i mezinárodních soutěžích ať již vědomostních či sportovních, anebo žáci, kteří se výrazně zapojují do školních aktivit.

Letos bylo nominováno 10 nejúspěšnějších žáků z celkově 4 540 z těch, kteří navštěvují opavské úplné základní školy.

„Oceněni ale jsou letos stejně jako v předešlých dvou letech i žáci opavských speciálních základních škol, jejichž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj a ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy," doplňuje mluvčí opavské radnice Lada Dobrovolná.

Týká se to Základní školy Havlíčkova zřízené pro zrakově postižené a žáky s vadami řeči, dále Základní školy a Praktické škola Slezského odboje pro žáky na různém stupni mentální retardace a tělesným postižením, poté Základní školy Dvořákovy sady zaměřující se na žáky se specifickými potřebami v oblasti mírné mentální retardace a v neposlední řadě Základní školy pro tělesně postižené sídlící v Dostojevského ulici.