Tři z nich obsadily sestry z opavské Slezské nemocnice. V kategorii Ambulantní péče porota vybrala Zuzanu Kurkovou, v kategorii Porodní asistentka vyhrála Jarmila Slaninová a v kategorii Paliativní péče Monika Janáčová.

Zuzana Kurková pracuje na chirurgickém oddělení v jeho lůžkové části a ve stomické poradně. S týmem nadšenců stála před devatenácti lety u zrodu stomické ambulance/poradny a za pacienty jezdí i ve svém volnu.

Jarmila Slaninová pracuje na gynekologicko-porodnickém oddělení a vychovala dlouhou řadu porodních asistentek. Pro svoji zručnost, šikovnost, spolehlivost a vstřícnost je velmi důležitým článkem týmu a pro své vlastnosti a komunikační schopnosti je velmi oblíbená i mezi svými pacientkami.

DENÍK včera dopoledne přistihl kněze Marcela Puváka přímo na faře v Dětmarovicích.
EXKLUZIVNĚ! Deník přistihl kněze Puváka na faře v Dětmarovicích. Co řekl?

Monika Janáčová věnuje svůj profesní zájem vrchní sestry geriatrickému a odlehčovacímu oddělení. Po začátcích v agentuře domácí péče pracovala na chirurgickém oddělení v ambulanci hematoonkologie a pak nastoupila jako vrchní sestra na geriatrické a doléčovací oddělení.

V průběhu vysokoškolského studia se začala věnovat aplikaci paliativní péče o nevyléčitelné klienty a později své odborné zkušenosti předávala studentům Slezské univerzity. Zorganizovala desítky seminářů pro zdravotnickou i laickou veřejnost a vede své kolegy k péči o klienty s cílem zlepšit kvalitu života jich samých i jejich blízkých až k jeho samotnému konci.

„Kromě práce lékařů je pro uzdravení pacientů velmi důležitá profesionalita a empatie zdravotních sestřiček. Jejich úsměv, pohlazení a vlídný přístup dokážou zázraky a na to často zapomínáme,“ konstatuje hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

MOL Cup: SFC Opava - Jablonec.
VIDEO: Opava v poháru končí, padla v prodloužení