Výstava propojuje několik velkých výročí – 100 let ZUŠ Opava, 60 let výtvarného oboru a 800 let města Opavy. Právě Opava se stala hlavním tématem výstavy. „Nejmladší opavští tvůrci se nechali inspirovat geniem loci města, kterému se přezdívá perla Slezska. Na výstavě budou k vidění díla více než 400 žáků ze tříd celkem osmi pedagogů a jedná se tak o vůbec největší výstavu v historii výtvarného oboru ZUŠ Opava,“ říká vedoucí výtvarného oboru Pavlína Janíková.

Několik set vystavených děl představí Opavu z mnoha různých pohledů a v nejrozmanitějších zpracováních. Vedle plošné tvorby nebudou chybět ani prostorové instalace nebo digitální umění. Žáci se při práci nechali inspirovat architekturou, sochami, ulicemi, parky, významnými budovami i osobnostmi, ale též domy a lidmi beze jména. Výstava představí díla, věnovaná hluboké historii Opavy i fantazijnímu vidění města, osobnostem (Petr Bezruč, Joy Adamsonová, rod Lichtenštejnů), řece Opavě, mapám nebo zážitkům z Opavy).

Festivalová Vojtěch stage.
Léto se sluší nejlépe přivítat festivalem - červnový Slunovrat se blíží
Fotokoutek podle návrhu studentky Adély Baronové.
Porodnice Slezské nemocnice má fotokoutek

Žáci studijního zaměření architektura vypracovali koncepci rozvoje města i s prostorovými modely. Další výtvarníci se věnovali abstraktním textilním dílům, deformovaným kolážím nebo abstraktním hrám, inspirovaných obrazy Paula Kleeho.

„Město Opava je pro nás, výtvarníky – pedagogy a pro naše žáky hlubokým a nekonečným zdrojem inspirace, obklopuje nás, dává nám útočiště, přináší radosti i neobvyklé zážitky. Žáci díky jednotlivým projektům prozkoumali místo, ve kterém mnozí z nich bydlí a další do něj pravidelně dojíždějí za účelem užít si výtvarku, sejít se s kamarády, ponořit se do světa umění a architektury a hlavně nespoutaně tvořit,“ uvádí Pavlína Janíková.

Výtvarný obor byl založený ve školním roce 1963/1964 při tehdejší Lidové škole umění. Do svých, nyní již tradičních prostor v Domě umění se přestěhoval po třinácti letech v roce 1976 a v roce 1980 došlo k jeho osamostatnění, které trvalo až do roku 2018. Významnými osobnostmi, spojenými s vedením opavské výtvarné ZUŠ, byly Miloš Kačírek, který i díky mezinárodní spolupráci napříč Evropou zajistil renomé školy i mimo region a Ivana Sýkorová, která školu vedla od roku 1995 až do sloučení se ZUŠ V. Kálika. Pod jejím vedením se škola pozvedla na úroveň jedné z nejlepších ZUŠ v republice, což se odráželo nejen v soutěžních výsledcích, ale také v počtu zájemců o studium.

Opavští basketbalisté a fanoušci se loučili se sezonou
VIDEO: Basketbalová rozlučka se povedla! Hráči v obsluze, došlo i na focení
Areál československého opevnění v Hlučíně-Darkovičkách nabídl ve středu volný vstup.
Jak se žilo v bunkrech na hranicích. Vojáci fasovali rum a kofilu

Výtvarný obor nabízí vedle klasického studia vizuální tvorby také přípravu na střední a vysoké umělecké školy nebo zaměření na architekturu. V současné době obor navštěvuje více než 400 žáků, které vzdělává osm pedagogů. „Žáci mají díky kvalitnímu vybavení školy možnost seznámit se nejen s klasickými technikami (kresba, malba, grafika), ale také s keramikou i s digitálními technologiemi,“ říká o výtvarném oboru Pavlína Janíková. Výstava Genius loci Opavy. Výtvarka slaví! vznikla za podpory statutárního města Opava a Opavské kulturní organizace. Výstava potrvá od 16. května do 2. června. V rámci vernisáže budou zahájeny také současně probíhající výstavy Historie ZUŠ Opava ve fotografiích ve foyer Obecního domu a Výstava absolventů v budově ZUŠ na Solné ulici.