„Za jakým účelem došlo k takovému nevratnému narušení přírody. Les by měl být chráněn ze zákona,“ uvedla Skalíková.

Redakce v této souvislosti kontaktovala vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu ve Vítkově Hanu Markovou. Jak zmínila, odbor životního prostředí MU Vítkov zaslal v únoru České inspekci životního prostředí v Ostravě podnět k zahájení řízení ve věci nepovoleného kácení dřevin rostoucích mimo les.

Zjistilo se, že někdo vykácel rozsáhlé množství dřevin, většinou olší podél Kamínského potoka pod vodní nádrží Balaton. Břehové porosty byly podle slov Markové zaregistrovány ochránci přírody jako významný krajinný prvek.

„Kácení dřevin bylo provedeno bez povolení orgánu ochrany přírody a bez vydaného souhlasu k zásahu do významného krajinného prvku,“ podotkla s tím, že kácení nebylo ani oznámeno.

Případ budeme sledovat.