Zpřísnění norem pro provozování veřejných dětských hřišť bylo v poslední době častým důvodem, proč se mnohá z nich musela zrušit. Především šlo o porušování bezpečnostních a hygienických limitů.

Proto nás zajímalo, jak je na tom s dětskými hřišti samotná Opava. Technické služby Opava spravují celkem čtrnáct dětských hřišť na opavských sídlištích. „Další hřiště mohou děti využívat v některých mateřských školkách, jejichž zahrady jsou v odpoledních hodinách volně otevřeny pro širokou veřejnost,“ objasnil nám situaci Vladimír Hrdina z Technických služeb v Opavě s tím, že o tato hřiště se však již starají jednotlivé školky. Stav dětských hřišť spravovaných opavskými technickými službami je, dle slov Vladimíra Hrdiny, na dobré úrovni.

„Dětská hřiště jsou vybavována prvky s atestem podle příslušných norem, které sami vyrábíme,“ uvedl Vladimír Hrdina. Starší prvky podstoupily v roce 2006 důkladnou kontrolu a následnou revizi. „Byly upraveny tak, aby splňovaly požadavky platných norem po dobu své životnosti,“ potvrdil Vladimír Hrdina, jehož specializací je právě stavba dětských hřišť v Opavě a péče o ně.

Na území města Opavy udržují Technické služby rovněž jednasedmdesát pískovišť. Písek v nich se kompletně vyměňuje jednou za dva roky a dvakrát ročně se provádí vyčištění pískoviště a jeho doplnění. „Tato pískoviště na veřejných prostranstvích zůstávají odkryta po celý den i noc,“ konstatoval Vladimír Hrdina.

Pro stavbu dětských hřišť v Opavě se nejčastěji používá kombinace dřeva s kovovými prvky. Technické služby Opava, jako výrobci hracích prvků pro tato hřiště, nám sdělily, že mezi nejžádanější části hracích ploch patří houpačky a skluzavky. Kontrolu, údržbu a opravy čtrnácti dětských hřišť v Opavě zajišťují právě Technické služby. Zpracovaný plán kontrol nařizuje kontrolu hřišť aspoň jednou týdně, v letním období pak na některých místech i dvakrát týdně.

Počet opavských dětských hřišť je v současné době stabilní. „Nová vznikají pouze při úpravách dvorních traktů, což ale řídí odbor investic města,“ dodal Vladimír Hrdina a pokračoval: „Nyní spíše zlepšujeme stávající vybavení dětských hřišť.“