Základní škola Šrámkova, od nového školního roku s novým ředitelem Jiřím Hromadou, se připravuje na větší zaměření pro polytechnickou výuku i robotizaci, a v příštím školním roce otevře hned čtyři nové odborné učebny. „Robotika bude mít své zázemí hned ve dvou místnostech. Žáci budou od první třídy programovat v odborné učebně roboty různorodými technikami a též rozvíjet své konstrukční schopnosti s polytechnickými stavebnicemi a 3D tiskem.

„Další prostor pro rozvoj jejich technického myšlení bude společný mladším i starším žákům, pro které bude v rámci projektu ITI přes léto vybudovaná nová multimediální učebna s nejmodernější technikou a virtuální realitou pro výuku zejména přírodovědných a technických předmětů, informatiky, jazyků i moderní matematiky,“ popisuje budoucnost školy náměstek primátora Vladimír Schreier.

Nové budou i kreativní dílny, které s podporou města a dalších partnerů získají rostoucí ponky a dílenské nářadí pro moderní pracovní činnosti. Novinky se nevyhnou ani uměleckým oborům. „Od září bude pro žáky připravený nově vybavený umělecký ateliér a keramická dílna. Chceme tím podpořit další rozvoj výtvarně talentovaných žáků školy, kteří pravidelně dosahují nejvyšší příčky uměleckých soutěží,“ připojuje informaci vedoucí odboru školství opavského magistrátu Andrea Štenclová. Připomíná, že nejnovějším příkladem je úspěch Michala Hanslíka v celostátní výtvarné soutěži Roboti a lidé při práci, ve které byl absolutním vítězem.

Základní škola Edvarda Beneše se jako jediná ve městě vydává cestou cizích jazyků a zavede bilingvní vzdělávání s rozšířenou výukou anglického jazyka. Tento způsob bude v některých předmětech samozřejmostí, včetně skládání mezinárodních jazykových zkoušek.

Kromě jazyků též výrazně podporuje rozvoj dětí ve sportu s důrazem na lední hokej. Kvalitním technickým zázemím, moderními výukovými metodami a individuálním přístupem vede své žáky k úspěchu a radosti ze vzdělávání. Základní škola Mařádkova mění jako první na Opavsku svou koncepci vzdělávání a inovuje školní zázemí i výuku.

„Náš program Moderní škola umožní výběr volitelných předmětů už od nižších ročníků. Trendem ve vzdělávání je rozvoj potenciálu každého dítěte, podpora jeho nadání a zájmu o učení. A jako první škola na Opavsku otevřeme také třídu s programem Začít spolu,“ uvádí ředitelka školy Monika Kamradková.

Program je založený na společném vzdělávání, aktivním zapojení dítěte, učením v souvislostech a participaci rodiny i celé komunity. „Chceme vytvářet školu s kvalitním a otevřeným centrem vzdělávání pro 21. století. To se daří i díky investičním projektům, jakým je současná druhá etapa projektu čtyř učeben cizích jazyků, mobilní studovny a přírodovědné učebny, zajištění standardu konektivity školy a celé řady dalších souvisejících aktivit,“ dodává ředitelka Kamradková.

Na podzim čeká školu budování Přírodních zahrad na budově v ulicích Mařádkova i Krnovská v předpokládané hodnotě 1,3 milionu korun, získaných prostřednictvím SFŽP.