Z celkem dvanácti mateřských škol budou ve stávce MŠ Havlíčkova a Neumannova, ale bez uzavření provozu. Ten v nich zajistí vedoucí pracovníci a nestávkující učitelky. Z celkem čtrnácti základních škol nestávkují pouze školy Boženy Němcové, Ochranova a Šrámkova.

V dalších školách začne vyučování od 9 hodin. Žáci prvního stupně budou do té doby ve školní družině a žáci druhého stupně přijdou až na začátek vyučování.

„Výjimku tvoří Základní škola Otická, do které přijdou „na devátou“ žáci prvního i druhého stupně. Rodiče o tom byli v předstihu informovaní,“ říká vedoucí školského odboru magistrátu Miroslava Konečná. Základní školy v městských částech stávku podpořily, ale nezapojily se.