V jaké míře se pak omezení benefitů pacientů dotkne? „Pokud budeme nuceni přistoupit k nějakým úsporným opatřením, pak se to dotkne příspěvků, které nijak nesouvisejí s prevencí nemocí, jako jsou příspěvky na sportovní helmy, autosedačky a podobně,“ uvedla tisková mluvčí Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR Hana Kadečková.

Výdaje Revírní bratrské pokladny na preventivní programy jsou podle slov asistenta ředitele Jana Vomlely dvojího druhu. „Jde jednak o zdravotní prevenci, které by se úsporná opatření navržená vládou neměla týkat. Jinak tomu bude u aktivit hrazených z fondu prevence, kde se omezení stanovená novelami právních předpisů zcela jistě projeví,“ řekl Vomlela.

Jak dále Vomlela zmínil, bonusy jsou pouze jakousi třešničkou na dortu, která v těchto dnech na přechodnou dobu zřejmě bude o něco drobnější. To platí pro celou Českou republiku, tedy i pro Opavsko.

Ubírat se bude na preventivních programech

Ve Všeobecné zdravotní pojišťovně byly příspěvky na prevenci pro letošní rok schváleny Správní radou již v prosinci minulého roku. „Jejich výši ovlivňují dosažené příjmy a v případě stagnace českého hospodářství a propadu příjmů o přibližně 8,5 miliardy korun dojde i ke snížení přídělu finančních prostředků na prevenci o asi 25,5 milionu korun,“ konstatoval Michal Vojáček, ředitel odboru zdravotní péče VZP.

Podle jeho slov VZP přiděluje na prevenci 0,3 % z dosažených příjmů po přerozdělení, což pro letošní rok dle zdravotně pojistného plánu činí 434 milionů korun. „Zákonem stanovená preventivní vyšetření nemohou být omezována,“ doplnil Vojáček. Klientů Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP) se prozatím dotýká především úprava regulačních poplatků od prvního dubna.

„Ostatní opatření budou ještě určitě předmětem diskuse a je předčasné předjímat dopad. Nejvíce by pojištěnci zřejmě pocítili omezení příspěvků z fondu prevence,“ poznamenal generální ředitel OZP Ladislav Friedrich.

Jak uvedla ředitelka marketingu zdravotní pojišťovny Agel Maria Adamová, klienti mají možnost čerpat benefity podle motivačního programu ve stejné výši jako v loňském roce.

Zatím se vydávají jen celá balení léčiv

Prvního července 2009. To je předpokládaný termín, kdy by mělo k navrhovaným opatřením dojít. A jak to vypadá se změnou v předepisování léků, budou se jednotlivá balení rozdělovat? V současné době může lékař předepsat pouze celé balení léčiva.

„Pokud ministerstvo zdravotnictví hodlá umožnit předpis a výdej pouze části balení, je nezbytné novelizovat příslušné zákony. Na uvedeném opatření by mohla zdravotní pojišťovna ušetřit. Týkalo by se to zejména těch léčiv, kde balení neodpovídá běžnému dávkování tohoto léku,“ vysvětlil Michal Vojáček, ředitel odboru zdravotní péče VZP.

Revírní bratrská pojišťovna by podle Jana Vomlely, asistenta ředitele, tuto změnu vítala. Pokud by ovšem přinesla úsporu vůči doposud zbytečně vydávaným lékům v příliš velkém balení. Generální ředitel OZP Ladislav Friedrich předpokládá, že úprava v předepisování a výdeji léků přinese největší diskusi. „Obávám se, že lékaři ani lékárny na takto velký zásah nejsou připraveni, a nejsme si proto jisti, zda tento návrh opravdu projde,“ doplnil Friedrich.