Nepohyblivým pacientům, ohroženým proleženinami, ji věnovala společnost SHB.

„Daru si nesmírně vážíme, protože naše nemocnice má těchto matrací velký nedostatek,“ říká ředitel opavské nemocnice Milan Cvek. Na oddělení by byly zapotřebí minimálně dvě a optimálnější počet je devět. Proto nemocnice oslovila několik firem se žádostí o pomoc.

Mezi nimi byla i ostravská pobočka zmíněné firmy, která reagovala a matraci nemocnici koupila. Pacienti leží na oddělení ARO s těžkými a často devastujícími poraněními hlavy, hrudníku a břicha, která jim znemožňují pohyb.

Tím se výrazně zvyšuje riziko vzniku dekubitů čili proleženin a právě těm brání speciální vzduchová matrace.

Společnost SHB působí v oboru silniční dopravy a za jedno ze základních témat považuje hledání cest ke snižování počtu dopravních nehod a zmírňování jejich následků.

„Na odborných konferencích býváme často seznamováni s tragickými následky dopravních nehod a náročnou prací lékařů při záchraně a léčbě jejich účastníků. A proto víme, jak je v nemocnicích důležité moderní vybavení,“ konstatuje ředitel ostravské pobočky společnosti Hubert Řehulka.