„Nechceme blokovat parkoviště pro pacienty a jejich návštěvníky auty našich pracovníků, proto jsme se rozhodli tlak na volná místa zmenšit. Zvažujeme i vyhrazení několika míst pro lidi, kteří k nám dojeli autem, a museli být okamžitě hospitalizováni. To je obvykle situace, kdy se auto řeší až na posledním místě, ale špatně zaparkované může skončit i s velkou pokutou,“ konstatuje ředitel krnovské a opavské nemocnice Ladislav Václavec.

Převážnou část financoval zřizovatel nemocnice, tedy Moravskoslezský kraj. Tyto peníze ale nebyly jen na parkovací plochu. Součástí stavebních prací bylo také přeložení plynovodu, vodovodu a komunikačních sítí. Rozšířilo se také veřejné osvětlení v areálu nemocnice a nově je řešena i dešťová kanalizace. „Podstatné bylo i doplnění obslužné komunikace pro další rozvoj nemocnice,“ vysvětlil.

NOVÁ STÁNÍ NAMÍSTO STARÝCH ČISTIČEK

Parkoviště u Slezské nemocnice s kapacitou 205 míst bývá každý den beznadějně zaplněné už od rána. Další pacienti nebo návštěvníci mají smůlu a své vozy musejí parkovat zcela mimo areál, často ve větší vzdálenosti. Vedení nemocnice o tom ví a chce problém vyřešit v rámci svých možností co nejdříve. „Demolicí starých čističek nám vznikla plocha, kterou chceme využít pro vybudování 80 parkovacích míst pro zaměstnance i návštěvníky. Nebude to však hned. Touto záležitostí se můžeme aktuálně zabývat až po dokončení nadzemních koridorů mezi pavilony, jejichž výstavbu zahájíme počátkem příštího roku,“ vysvětluje Ladislav Václavec.