Nemocnice v něm spolupracuje s dobrovolnickým centrem neziskové organizace Elim Opava, které pro dobrovolnické aktivity získalo akreditaci u MV ČR. Vybírá vhodné adepty, eviduje je a připravuje pro činnost ve prospěch pacientů na infekčním, geriatrickém a doléčovacím nebo interním oddělení.

„Dobrovolníci u nás působí bez finanční odměny a tvoří je hlavně studenti Slezské univerzity nebo senioři. Teď jsou letní prázdniny a jejich počet se pohybuje kolem deseti," říká náměstkyně ředitele Slezské nemocnice Lenka Hanková.

Podle zájmu pacientů jim tito dobrovolníci nabízejí psychickou podporu, doprovázejí je při procházkách, povídají si s nimi a případně jim zajišťují drobné nákupy. „Našim zdravotníkům jejich činnost přináší odlehčení práce a více času na odbornou ošetřovatelskou péči. V žádném případě je však nezastupují," upozorňuje Lenka Hanková.

To znamená, že dobrovolníci nemají přístup ke zdravotním záznamům klienta, nemají právo podávat informace o jeho zdravotním stavu, nemanipulují s léky a jsou povinni dodržovat zásadu mlčenlivosti. Noví zájemci o tuto humanitární činnost musejí nejprve kontaktovat organizaci Elim Opava na adrese Rolnická 21 A, Opava (telefon 553 653 239) a přihlásit se.

Další dobrovolnickou kategorií, která v létě nekončí, je předčítání. Zajišťují ho studenti Slezské univerzity a původně přicházeli do nemocnice s knížkami jen za dětmi. Čtení z knih však vyvolalo velký ohlas a s přáním návštěv se připojili i dospělí pacienti na geriatricko doléčovacím oddělení. Počet těchto předčítačů se stále rozšiřuje a zájem o „misi dobré vůle" projevilo též několik dobrovolníků se studentskými léty už dávno uplynulými.

I tady jsou noví zájemci vítaní a stačí, když se ohlásí například na mailu asociace@centrum.cz. Předčítat obyvatelům geriatricko doléčovacího oddělení mohou po dohodě každý den od 14 do 18 hodin.