V současné době naštěstí nemá výrazné problémy s nedostatkem zdravotního personálu. „Na druhou stranu ho nemáme ani nadbytek a v případě náhlého onemocnění nebo odchodu zdravotníků musíme především na exponovaných odděleních řešit jejich náhradu.

Co však působí problém nejenom naší Slezské nemocnici je nesystémové řízení a praktičtí i odborní lékaři, působící mimo nemocnici, kteří nemají zájem sloužit lékařskou pohotovostní službu pro děti a dospělé. Některé služby jsou pak neobsazené a musejí zastupovat naší kmenoví lékaři, kteří tak pracují na úkor svého volného času a odpočinku," konstatuje ředitel Karel Siebert.Nové zaměstnance nemocnice hledá různými formami - inzercemi, oslovením fakult s nabídkami volných míst pro jejich studenty včetně stipendií, účastí na fakultních veletrzích a též i vlastním oslovením studentů, kteří v ní vykonávají odborné praxe.

Své znalosti předávají žákům studenti Fyzikálního ústavu Slezské univerzity.
Matematika ani fyzika nemusí být strašákem, přesvědčte se o tom v Opavě

Dalším problémem k aktuálnímu řešení mohou být hrozící mamutí ceny energií. Už proto, že z povahy zdravotnického zařízení nelze dost dobře provoz nebo péči omezovat. Vedení Slezské nemocnice provedlo analýzu provozu a navrhlo opatření ke snížení jeho energetické náročnosti.

„Pokud uvedu některé z nich, jde o časové omezení provozu venkovního osvětlení, sjednocení pracovní doby administrativy, omezené používání klimatizací na nelůžkových provozech a jejich omezené vytápění i na chodbách, nákup energeticky méně náročného osvětlení, snížení teploty ohřevu vody nebo omezení provozu vzduchotechniky v odpoledních a nočních hodinách i o víkendech,“ zmiňuje ředitel Karel Siebert některá navržená opatření. Hlavní úsporu si nemocnice slibuje od projektu energetických úspor, do kterého je přihlášena ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí