Jak bylo uvedeno v našem deníku 29. ledna 2008, vše začalo tím, když zavřeli hlučínskou lékařskou službu první pomoci(LSPP). Podle člověka, který je se situací dobře obeznámen, odmítli lékaři z Hlučína sloužit na opavské LSPP. Opavští lékaři jim však nezůstali nic dlužni a odmítli vyjíždět na Hlučínsko. Vše se vyhrotilo krátce po novém roce, kdy rodina z Hlučínska prosila lékaře opavské LSPP, ať přijede ohledat jejich zemřelého příbuzného.

A právě v této chvíli vše začíná. Místo toho, aby lékař rodině vyhověl, odmítl je se slovy, že on do Hlučína nevyjede. Vedení nemocnice se tak ocitlo před zdánlivě neřešitelným problémem a vymyslelo, že zřídí koronerskou službu. Vzhledem k tomu, že ze strany lékařů o ni ale nebyl zájem, připadlo ohledávání zemřelých oddělením se zkrácenou službou, tedy urologii, ortopedii, plicnímu a kožnímu oddělení. Tuto informaci potvrdil zástupce primáře urologie Jiří Vašík.

Ten vyvrátil spekulace o tom, že by specialisté dostávali za jeden výjezd tisíc korun. „Za službu a příslužbu rozhodně žádných tisíc korun nedostáváme. Tato částka byla slíbena v případě, že se lékaři přihlásí na koronerskou službu sami. Ohledání trvá včetně cesty zhruba dvě hodiny, přičemž za to dostaneme svou hodinovou mzdu. Za výjezd nemáme žádnou zvláštní odměnu,“ vysvětluje zástupce primáře s tím, že když během služby k ohledání vyjíždějí, slouží za ně někdo jiný. Jiří Vašík se vyjádřil také k případu lékaře, který odmítl vyjet na Hlučínsko. „Vím, co řekl a nemělo se to stát. S jeho výrokem naprosto a tvrdě nesouhlasím, to se nedělá.

Věděl jsem to hned ten den a byl jsem z toho konsternován. Byl to z jeho strany úlet,“ komentoval. Otázkou zůstává, zda má nemocnice současné koronerské výjezdy specialistů nějak smluvně ošetřeny. Může se totiž například stát, že lékař cestou k ohledání havaruje. „Domnívám se, že se na naše výjezdy nevztahuje pojištění. Ve smlouvě, kterou mám podepsanou, není napsáno nic o tom, že mohu opustit pracoviště. Nepodepsali jsme změnu pracovní náplně,“ zmínil jeden z urologů Roman Staněk.

A jak celou věc vidí vedení nemocnice? Rozhodlo se jednat s hlučínskými lékaři. „Jednání proběhlo v Hlučíně za přítomnosti starosty pana Ing. Davida Maňase, ze strany terénních lékařů Hlučínska bylo jednání velmi vstřícné a věcné,“ uvedl ředitel Slezské nemocnice Tomáš Stejskal a dodal: „Vedení Slezské nemocnice v Opavě navrhlo praktickým lékařům týdenní cykly k zabezpečení ohledání zemřelých, což lékaři akceptovali do 30. 6. 2008. Do té doby budou další jednání pokračovat tak, aby byla tato služba na Hlučínsku zajištěna.“ Na otázku, zda jsou výjezdy specialistů zahrnuty ve smlouvě, ředitel nemocnice odpověděl: „Lékaři specialisté jsou v řádném pracovním poměru a koronerské výjezdy nejsou ošetřeny zvláštním smluvním vztahem.“

(mn, ver)