V minulých dnech je do rukou primářky zmíněného oddělení Dagmar Prejdové předal osobně předseda představenstva Ostroje Vladimír Trochta. Přístroje v hodnotě 25 tisíc korun sledují dýchání dítěte, a pokud dojde k jeho selhání, okamžitě se spustí světelné i zvukové signály.

„Přístroje jsme dali na jednotku intenzivní péče a na novorozenecké oddělení, kde budou maximálně využity. Monitory dechu slouží nejen jako preventivní pomůcka před syndromem náhlého úmrtí, ale i jako pomocník, který dokáže odhalit jiné problémy, které se
u miminek mohou projevit například mělkým dýcháním.

Monitor dokáže tyto změny dýchání zachytit a rovněž vyšle varovný signál, i když se nemusí jednat přímo o syndrom náhlého úmrtí. Tímto bych chtěla společnosti Ostroj velmi poděkovat za podporu našeho oddělení," konstatuje na závěr Dagmar Prejdová.