Dalším samostatným problémem jsou Lékařské služby první pomoci (LSSP). Jako každý rok tak i letos musí nemocnice uzavírat tuto službu smlouvou s praktickými lékaři, kteří na LSSP slouží. „Jednání všech zainteresovaných stran ještě neskončila. ale případné změny proti minulým letům by nastaly až k 1. červenci. Do té doby bude služba fungovat ve stávajícím režimu,“ informuje mluvčí slezské nemocnice Daniel Svoboda.

Lékařská služba první pomoci bude ve všední dny a soboty dospělým k dispozici v objektu Rychlé záchranné služby od 17 do 22 hodin a v neděle a svátky od 8 do 20 hodin. Ve stejnou dobu a na stejném místě je zajištěná i pro děti. Zubní pohotovost má službu první pomoci pouze ve všední dny a v sobotu od 7.30 do 14 hodin a oční oddělení v pavilonu F tuto službu provádí ve všední dny a v sobotu od 15.30 do 20 hodin a v neděle a svátky od 9 do 20 hodin.

Pro telefonické dotazy je první šestice čísel stejná pro všechny uvedené pohotovosti 553 766. Poslední trojčíslí pro dospělé je 998, pro děti 999, na zubní oddělení 384 a na oční oddělení 379.