Jednou z nich je mediálně přetřásané zrušení onkologického léčení rakoviny krve v opavské nemocnici a jeho převedení do onkologických center v Ostravě a v Novém Jičíně. „Vedení opavské nemocnice je ochotné uzavřít s pojišťovnami smlouvu v rozsahu současné péče. Tím chce zajistit akutní péči pro jejich pojištěnce v okrese Opava a Bruntál," říká mluvčí Slezské nemocnice Daniel Svoboda.

S dalším snižováním počtu akutních lůžek vedení nemocnice v letošním, ani v příštím roce nepočítá. „Požadavky pojišťoven byly v tomto směru většinou už splněné," dodává Daniel Svoboda.

Slezská nemocnice snížila od loňského roku počet lůžek o jedenatřicet a současný stav je vzhledem k rozsahu služeb i ke spádové oblasti opavské nemocnice optimální. Úspory byly dosažené organizačními změnami. „Dvě neurologie jsme sloučili do jedné ošetřovatelské jednotky, lůžka kožního oddělení jsme převedli do neoperačních oborů a počet lůžek byl snížen úpravou gynekologicko porodnického oddělení," konstatuje náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči Lenka Hanková.

Další rušení lůžek by u některých oborů neumožnilo splnit požadavek ministerstva na akreditované pracoviště. To může samo vzdělávat specialisty v daném oboru, ale je vázáno určitým počtem lůžek. Při pojišťovnami požadovaném snížení by tento počet mohl klesnout až pod požadovaný limit.