Přítomní se shodli, že velmi problematické bude zajištění péče gynekologicko-porodnických oddělení a péče o novorozence. Tím však problémy nekončí. Další následné komplikace mohou nastat v zastavení investiční činnosti, finančně podporované Evropskou unií.

Ohrožené jsou už zahájené investice i naplánované, které by měly začít v příštího letech. Jednotlivé nemocnice vyčíslily předpokládaný ekonomický dopad, související s postupným útlumem i výši denního finančního dopadu z výpadku tržeb a případného následného zahájení činností v původním rozsahu.

Finanční výpadek byl vyčíslený v řádech desítek milionů korun.

Dopady by se promítly i do smluvních ujednání všech druhů včetně zdravotních pojišťoven a v propouštění ostatního zdravotnického i THP personálu nemocnic. Stávající nemocnice tvoří významný ekonomický prvek ve svém městě a jsou na ně navázány další podnikatelské subjekty.

Účastníci jednání se dále shodli, že budou společně jednat s ministerstvem zdravotnictví o řešení a východiscích z této situace.