Když byla před lety rušena ve Slezské nemocnici v Opavě prádelna a čištění použitého prádla převzaly externí firmy, zvedla se vlna kritiky. Odpůrci poukazovali na ekonomickou „nelogičnost" celého projektu.

Obdobná situace potkala mnoho českých zdravotnických zařízení. U celé řady z nich se přitom projevilo, že kritika nebyla zase až tak neoprávněná. I proto se podle nedávných zpráv z médií rozhodl ministr Svatopluk Němeček přijít s návrhem, aby se systém navrátil do starých kolejí.

Tedy alespoň v nemocnicích, kde se po prověrce zjistí, že je tzv. outsourcing (zajišťování části provozu jinou firmou či organizací, poznámka redakce) finančně nevýhodnější, než by bylo provozování vlastních služeb, jako je prádelna či jídelna. Vypadá to však, že Opavy se to týkat nebude.

Ve Slezské nemocnici dnes funguje, co se prádla týče, komplexní servis. V praxi to znamená, že externí firma dodá zdarma nemocnici prádlo pro pacienty i personál a tatáž firma poté zajišťuje i jeho praní, čištění a opravování. Nemocnice pak platí jen za praní, a to 28 korun za kilo. Odpadly jí tím náklady za pořízení věcí, údržbu vlastní prádelny a pochopitelně i mzdové náklady.

„Byl bych rozhodně proti obnovení prádelny v opavské nemocnici. Už jen to samotné by přišlo minimálně na deset milionů. A bylo by zapotřebí nejméně dalších patnáct lidí, kteří by tam dělali. Ekonomicky by to bylo silně nevýhodné a jsem pro komplexní servis," říká ředitel Slezské nemocnice Ladislav Václavec.

Ještě trochu zamotanější je to pak se stravovacími službami. V tomto případě je i Ladislav Václavec pro to, aby si větší nemocnice vařily samy. „Zastávám názor, že nemocnice, které mají minimálně pět set lůžek, mají mít i vlastní jídelnu," potvrzuje ředitel. Jenže tak prosté to zase není.

Pokud vše půjde podle plánu, tak počínaje zhruba rokem 2017 začne odebírat Slezská nemocnice jídla z nemocnice krnovské.

V současnosti se ještě vaří v Opavě v sousední psychiatrické nemocnici. Nemocniční kuchyně v Krnově teď ale prochází mnohamilionovou rekonstrukcí a v nově budovaném interním oddělení v Opavě pro změnu vzniká nový prostor pro gastroúčely tj. nová výdejna pokrmů a podobně.

Ač se tedy bude v budoucnu jednat o mnohem delší a komplikovanější dovážku jídel, podle Ladislava Václavce se to vyplatí. „Jediným problémem by bylo, že kdyby kuchyně v Krnově nějak zhavarovala, tak budou nahrané dvě nemocnice. Vše ale bude vycházet mnohem lépe jak co do kvality, tak ekonomické stránky," tvrdí ředitel Slezské nemocnice a vyzdvihává zejména klady nového projektu.

Jak se vše projeví v reálu se ukáže ale až po kompletním dobudování a otevření nové opavské interny.