Posluchači Slezské univerzity se aktivně zapojují do pomoci a často i nad rámec svých povinností. Získané nadstandardní poznatky budou později využívat ve svých profesích. Budoucí všeobecné sestry a studenti sociální patologie a prevence zkoušejí na vlastní kůži, jaké to je vykonávat zvolené povolání v krizové situaci při pandemii a za nestandardních podmínek.

Svou praxi provádějí na běžných i covidových odděleních v nemocnicích po celém kraji. „V opavské Slezské nemocnici pracuje čtyřiadvacet našich studentů, v ostravské Fakultní nemocnici jich máme aktuálně patnáct a v ostravské Městské nemocnici deset. Další jsou umístěni v nemocnicích v Krnově, Karviné, Třinci nebo na ostravské LDN v Sanatoriu JIH,“ říká proděkanka pro nelékařské zdravotnické programy Slezské univerzity Yvetta Vrublová.

Studentky programu Všeobecná sestra pomáhají nad rámec své běžné praxe a rozpisu služeb ve Slezské nemocnici též na testovacích odběrových místech nebo na triáži pacientů, kde se oddělují potenciálně nakažliví od ostatních. Při kontrole příchozích pacientů na vstupu do nemocnice se potýkají nejen s nepřízní podzimního počasí, ale často i s nervozitou a občasnou neochotou kontrolovaných.

„Práci zdravotní sestry jsem si vybrala, miluji ji, ať už bude situace jakkoliv složitá, my to zvládneme. Hlavně musíme zatnout zuby a navzájem si pomáhat. V této nelehké situaci je nejdůležitější ohleduplnost, sounáležitost,“ míní studentka 2. ročníku programu Všeobecná sestra Sabina Mitregová.

Záslužný díl práce odvádějí rovněž studenti 2. ročníku studijního programu Sociální patologie a prevence Fakulty veřejných politik. V tomto krizovém období pokračují v zákonem povolené pedagogické praxi.

„Tři naše studentky a jeden student pomáhají na opavské Základní škole Edvarda Beneše, která nyní funguje jako ‚sběrná škola‘. Stará se o děti pracovníků integrovaného záchranného systému i v sociálních službách. Právě na této škole vykonávali dříve praxi ve školní družině, a proto v této náročné situaci nezaváhali,“ přibližuje garantka odborné praxe studijního programu Sociální patologie a prevence Vladimíra Kocourková aktivity svých studentů.