Takzvané kvalifikační dohody komplikovaly lékařům odchod k jinému zaměstnavateli. V případě předčasného odchodu se lékaři museli vyplatit.

„Každý lékař se po ukončení vysoké školy musí dál vzdělávat. V nemocnici pracuje pod dohledem zkušených kolegů a několik let se připravuje na atestaci. Příprava spočívá také v tom, že lékaři absolvují stáže na vyšších pracovištích, většinou ve fakultních nemocnicích. Za ty musí nemocnice těmto pracovištím platit. Lékaři přitom mají nárok na mzdu. Občas se stalo, že mladý lékař krátce po atestaci nemocnici opustil, i když do něj investovala nemalé prostředky. A právě ekonomické i personální ztrátě měly předcházet kvalifikační dohody,“ vysvětlil mluvčí nemocnice Jiří Krušina jak smlouvy fungovaly v praxi.

Podle ředitele obou nemocnic Ladislava Václavce se tento pokus o udržení personálu minul účinkem. Navíc působil na lékaře nátlakově. „Vážíme si lékařů, kteří u nás chtějí pracovat. Budeme podporovat jejich vzdělávání bez ohledu na to, abychom si je jakkoliv zavazovali. V případě, že lékař odejde pracovat mimo naše nemocnice, bude nás hřát pocit, že jsme je alespoň kvalitně připravili,“ Ladislav Václavec.

Vedení nemocnic se odlivu mladých lékařů po této změně neobává. „Žádné vazalské smlouvy, ale dobré pracovní podmínky a přátelský kolektiv jsou správným způsobem, jak udržet mladé lékaře v nemocnicích,“ dodal ředitel Ladislav Václavec.

Tato změna se bude týkat všech lékařů absolventů a lékařů, kteří ještě nemají uzavřeny kvalifikační dohody. U již uzavřených dohod bude v případě odchodu lékaře posuzován každý případ individuálně.

Lékařka Karolína Kocourková z krnovské nemocnice již dohodu se zaměstnavatelem podepisovat nemusí.Zdroj: Jiří KrušinaLékařka Karolína Kocourková z krnovské nemocnice již dohodu se zaměstnavatelem podepisovat nemusí.Autor: Jiří Krušina

LÉKAŘKA KAROLINA KOCOURKOVÁ PODEPSAT NEMUSÍ

Lékařka Karolina Kocourková z Krnova byla jednou z těch, kteří kvalifikační dohodu s nemocnicí nepodepsali. „Už v průběhu studia jsem věděla, že chci jít pracovat na Gynekologicko-porodnické oddělení Krnovské nemocnice. Když mi na personálním oddělení předložili k podpisu kvalifikační dohodu, tak jsem byla překvapena a po zvážení jsem ji nepodepsala,“ uvedla lékařka Karolina Kocourková.

O podpisu dohody se bavila s řadou mladých kolegů. „Nikdo nebyl z podpisu kvalifikační dohody nadšen. Shodli jsme se na tom, že nejde pouze o závazek zůstat, případně vracet peníze, ale i o jistý pocit vzájemné nedůvěry,“ pokračovala lékařka.

Mladá doktorka proto postup vedení nemocnice vítá. „Je dobře, že vedení nemocnice už nebude požadovat po mladých lékařích podpis kvalifikační dohody. Jsem přesvědčena, že to do Krnova a Opavy přiláká řadu mladých kolegů. A ne jen proto, aby se dovzdělali, ale proto, aby pracovali tam, kde jim vedení nemocnice věří a podporuje je,“ dodala Karolina Kocourková.