Ve čtvrtek 23. října od 15.00 do 17.00 hodin proběhne prohlídka oddělení a doprovodný program. Informace o oddělení a následné rehabilitační péči podají primářka léčebny a vedoucí fyzioterapeutka.

Během akce si mohou zájemci nechat změřit tlak, zkontrolovat množství tělesného tuku nebo nechat natočit EKG. Léčebna dlouhodobě nemocných se nachází v prvním patře hlavní budovy nemocnice.

V přízemí pavilonu je ambulantní trakt, ve druhém patře je umístěno oddělení rehabilitace. Přilehlý park využívají chodící pacienti včetně vozíčkářů nebo ležící pacienti, kterým pomáhají na vzduch sestřičky nebo příbuzní. Den otevřených dveří může být vhodnou příležitostí pro rodinné příslušníky, kteří jsou ve svízelné situaci a nevědí, kde se může jejich příbuzný začít léčit.

V LDN pečují především o pacienty po prodělané mozkové příhodě, ale mohou se tady doléčit také lidé po prodělaných operacích. Náročná je hlavně péče o velmi těžce postižené pacienty, zcela ochrnuté, s postižením řeči nebo vnímání, o pacienty dementní.

I když je vítkovská nemocnice detašovaným pracovištěm novojičínské nemocnice, není určená pouze jejím pacientům, ale mohou sem posílat na doléčení pacienty také odesílající lékaři z regionu i z jiných spádových oblastí.

„Když lékaři zvládnou akutní stadium nemoci, je nutné, aby v co nejkratším čase navazovaly intenzivní činnosti vedoucí k návratu pacienta do běžného života či zabezpečení jeho soběstačnosti,“ zdůrazňuje primářka léčebny dlouhodobě nemocných Ludmila Prusíková z Nemocnice Vítkov na Opavsku, kde už funguje profesionální program určený na doléčení pacientů po prodělané cévní mozkové příhodě, založený na spolupráci neurologa, internisty, rehabilitačního pracovníka, ergoterapeuta a logopeda.