S pořízením automatů na vybírání poplatků vyčkává také krnovská nemocnice. „S ohledem na možné rozhodnutí ústavního soudu vyčkáme s nákupem automatů asi do konce ledna. Vybavení nemocnice automaty znamená výdaj ve statisících korun, tak chceme mít jistotu, že nové poplatky budou skutečně zavedeny, ať nerealizujeme zbytečnou investici. Jsme připraveni v lednu vybírat poplatky od pacientů jiným způsobem a zároveň jim zodpovědět veškeré dotazy,“ uvedl ředitel krnovské nemocnice Roman Gavanda, podle kterého finanční prostředky vybrané tímto způsobem bude nemocnice investovat do zlepšení prostředí a vybavení nemocnice.

„Pokud pacienti uvidí, že jejich peníze přispívají ke zpříjemnění ambulantních vyšetření nebo hospitalizací, budou vědět, že poplatky mají smysl. Uvažujeme, že takto bude možné pořídit pro hospitalizované pacienty například televizory, speciální matrace, internetové terminály a podobně. Zároveň tímto krokem chceme eliminovat tlak pacientů na zdravotní personál, který za výběr poplatků vůbec nemůže,“ popsal záměry nemocnice Gavanda.

Krnovští zdravotníci stejně jako řada jejich kolegů po celé republice upozorňují, že při zavádění nového systému poplatků není určena jednoznačná metodika výběru. Na základě stanoviska České lékařské komory se v Krnově bude platba od pacienta vybírat až na konci vyšetření, kdy si už je lékař jistý naplněním podstaty vyšetření a jeho úplností. V krnovské nemocnici se ode dneška vybírají poplatky různými způsoby.

Regulační poplatky se mohou vybírat přímo v ambulanci, kde sestra vypíše klientovi speciální formulář za úhradu, nebo hotovostně v pokladně. Pacient může platit také převodem z bankovního účtu či ve výjimečných případech dokonce složenkou na poště. U platby složenkou a převodem z bankovního účtu bude potřeba vyplnit variabilní symbol, který je uveden v nemocničním informačním systému a tím dojde ke správnému zařazení platby.

„Pravděpodobně v průběhu února bude pacientům dána možnost využít některý ze čtyř automatů. Budou v nemocnici nainstalovány v prostoru vstupu, centrálního a urgentního příjmu, pediatrického a gynekologického pavilónu,“ uvádí vedoucí úseku informační a komunikační techniky David Omasta. Regulační poplatky budou vybírány na každé ambulanci i na lůžkových odděleních ihned po ošetření, nebo po ukončení hospitalizace.

„Chtěli jsme mít službu zajištěnou přímo na místě, kde probíhá nějaký zpoplatněný proces, abychom ušetřili pacienta zbytečného pobíhání po nemocnici. Bude to pro všechny nová zkušenost. Uvidíme, která z možností plateb se osvědčí jako nejlepší. Tento způsob pak budeme preferovat,“ dodává ředitel nemocnice Roman Gavanda.