Týdně v němhledápomockolem dvaceti lidí a v současnosti Centrum eviduje už zhruba pět set pacientů. „Jsme zaměřeni na diagnostiku a léčbu primárních bolestí. Kromě běžné medicínské činnosti se zabýváme i vědecko- výzkumnou prací, jejíž výsledky prezentujeme na celostátní i mezinárodní úrovni,“ sděluje primář neurologického oddělení David Doležil.

Jednou z nejčastějších příčinnávštěvyopavského centra je migréna, kterou trpí zhruba každý desátý občan České republiky. Sužuje především ženy, které však při domácím léčení používají zcela nevhodná analgetika. Odborní lékaři využívají k léčbě už nové speciálnískupinyléků.