„Svou představu o změnách v organizaci mám, ale dosud jsem ji neprojednal se zřizovatelem. Hovořit o nich je proto v současné době ještě nemožné,“ konstatuje ředitel opavské nemocnice Tomáš Stejskal. O redukci lůžek bylo dosud neoficiálně uvažováno v souvislosti s očním oddělením, na kterém stoupá počet ambulantních operačních zákroků, u kterých není nutná hospitalizace.

Obavy ze zrušení lůžkové části mají i pacienti kožního oddělení, které disponuje osmnácti lůžky. V případě jejich zrušení by stávající léčebná péče přešla na ambulantní formu a hospitalizovaní pacienti by museli být umístěni na jiných lůžkových odděleních. „Zrušení lůžek na našem oddělení by se citelněji dotklo mimoopavských pacientů. Jestli budou lůžka zrušena, nebo zůstanou zachována, však v této chvíli ani netušíme,“ míní primářka kožního oddělení Eva Jašková.

V areálu byla vloni zrekonstruována hematologie, transfúzní stanice a laboratoře, nový informační systém pro diagnostiku získala radiologie, a interně přibyly nové dialyzační monitory.Vplánu jsou ještě rekonstrukce dalších pracovišť a nákup přístrojového vybavení. Jde o přístroj k ředění léků pro nemocné rakovinou, který má v republice teprve sedm nemocnic. Přístroj zajišťuje správnou a bezpečnou přípravu cytostatik, tedy léčivých látek zpomalujících růst rakovinných buněk. Vybudování klimatizovaných prostor pro umístění nového přístroje a jeho nákup představuje náklady za zhruba 4,3 milionu korun. Část peněz na tuto investici má nemocnice připravenou ve vlastním rozpočtu a hledá i další možnosti financování.

Oddělení nukleární medicíny očekává letos moderní gamakameru, kombinovanou s počítačovým tomografem v ceně 23 milionů korun. Stát na její pořízení přispěje dotací ve výši 16 milionů a zbytek dorovná město Opava. Finančním problémem nemocnice zůstává geriatrické a doléčovací oddělení. „Zrušit ho zatím rozhodně neplánujeme, ale současný stav je neúnosný. Neustále podnikáme kroky k tomu, aby nám zdravotní pojišťovny dorovnaly úhradu do výše jiných srovnatelných „eldeenek“. Zatím na ně totiž dostáváme celkově méně než jiná podobná zařízení i přesto, že právě naše je pojišťovnami hodnoceno jako jedno z nejlepších v republice,“ konstatuje ředitel Stejskal.

Z hospodaření loňského roku může mít Slezská nemocnice radost. Její výsledky se proti roku 2005 evidentně zlepšily. Rok 2006 zakončila Slezská nemocnice s plusem 12 milionů korun. „Důležitější však bylo meziroční zlepšení celkového hospodaření, které stouplo o 7 milionů korun. I když to pořád ještě není to, co bychom si všichni přáli, podařilo se nám hospodaření trochu zlepšit. Do výsledku se částečně promítla už nastartovaná úsporná opatření, u kterých však hlavní dopad očekáváme až letos,“ dodává Tomáš Stejskal