Skupina zdravotnických odborníků si prošla nemocniční areál a prohlédla si některé pavilony.

„Chtěli jsme jim návštěvu trochu ozvláštnit a proto jsme je hned v úvodu prohlídky vzali do našich unikátních muzeí – Muzea ošetřovatelství a Muzea patologie,“ vysvětluje ředitel Slezské nemocnice Ladislav Václavec účel této neplánované prohlídky.

Členové výboru zavítali též do nového a dokonale moderního pavilonu N, kde si mimo jiné prohlédli multioborovou jednotku intenzivní péče, určenou pro pacienty s interními, neurologickými a plicními potížemi. Závěrem byli návštěvníci seznámeni s dalšími plány rozvoje zdravotní péče v opavské nemocnici včetně nutných investic.

Nemocnice měla členům výboru co ukázat.Zdroj: Jiří KrušinaNemocnice měla členům výboru co ukázat.Autor: Jiří Krušina

„Význam jejich návštěvy spočívá v tom, že právě tento výbor připravuje, projednává a předkládá stanoviska i návrhy zastupitelstvu kraje v oblasti zdravotnictví,“ konstatuje ředitel Václavec.