Do osudu Lidic zasáhli v roce 1942 němečtí okupanti a zejména události spojené s atentátem na Reinharda Heydricha. Ačkoli Lidice neměly s tímto činem nic společného, gestapo si našlo záminku k pomstě. Nacisté povraždili celkem 340 lidických občanů, z toho 192 mužů, 60 žen a 88 dětí.

Vesnice byla vypálena a srovnána se zemí. Kácely se také stromy. Tedy až na jeden jediný. Šlo o hrušeň, která rostla nedaleko potoka a fašisté ji považovali za uschlou. Tento strom se tak stal němým svědkem tragických událostí.

Po válce bylo rozhodnuto, že se Lidice znovu vybudují. V roce 1947 byl položen jejich základní kámen, od roku 1949 se do nich postupně vracel život.

Lidická hrušeň je od roku 2007 památným stromem a je živým symbolem zničení a zmrtvýchvstání Lidic, kde se dnes nachází asi 160 domů. Hrušeň, respektive její štěp, nyní bude připomínat zmíněné historické události také žákům Základní školy Boženy Němcové v Opavě. Právě u ní ve čtvrtek jeden takový roub zasadili.

„Je to symbolických sedmdesát let od založení naší školy a sedmdesát let od doby, kdy se do znovuvybudovaných Lidic začal vracet život,“ připomněla ředitelka školy Ivana Lexová.

Slavnostního aktu se kromě žáků zúčastnili členové Občanského spolku Lidice a Spolku pro vybudování památníku Josefa Horáka a Josefa Stříbrného v Lidicích, členové Českého svazu bojovníků za svobodu a další hosté. Ještě než byla do vykopané jámy usazena hrušeň, byla do ní vložena schránka s poselstvím pro budoucí generace.