„Chceme žákům zajistit co nejpestřejší interaktivní výuku, která by odpovídala možnostem moderní doby. Takové výuky se dostává zejména dětem v městských základních školách, jež si díky vyššímu počtu žáků a tudíž většímu rozpočtu mohou dovolit vybavení specializovaných tříd.

Nechceme, aby byly děti z vesnice znevýhodněny, především pak v jazykových znalostech," vysvětlila ředitelka Základní školy Neplachovice Ivana Pavlíková.

Nová moderní jazyková učebna je vybavena ovládacím pultem pro pedagoga, sluchátky pro žáky, počítačem, dataprojektorem a interaktivní tabulí. Výuka je pro děti interaktivnější a intenzivnější. Díky pultu si učitel zvolí, kteří žáci dostanou prostor.

Tím se zapojí všichni a ve výsledku budou žáci mnohem více mluvit. Díky sluchátkům se navíc zkvalitní a zintenzivní poslech. „Je to jiné než poslech nahrávky z magnetofonu, kdy se děti obtížněji soustředí a mnohdy jsou myšlenkami úplně někde jinde," řekla Pavlíková.

Z učebny bude znít hlavně angličtina, němčina a ruština.

Stávající zastaralou a nevyhovující učebnu fyziky nahradí specializovaná přírodovědná učebna. Měla by žákům umožnit provádět chemické pokusy a dokazovat fyzikální zákony a mechanismy. V místnosti nechybí ani mikroskopy pro přírodovědná pozorování.

„Posílili jsme přírodovědný seminář, aby mohli žáci novou učebnu využívat naplno. Učebnu bude také využívat úspěšný rybářský kroužek, který vede školník Luděk Pater. Jsou zde nové rozvody vody, elektřiny včetně nové podlahové krytiny. V obou učebnách je také nový nábytek," popsala Pavlíková.

Modernizaci neplachovických tříd financuje Evropská unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko. Škola na projekt dostala necelý milion sedm set tisíc korun, přičemž obec jako zřizovatel základní školy uhradí patnáct procent z této částky.

Lada Poštulková