Třebaže nezaměstnanost stoupla v celém Moravskoslezském kraji, tak hrozivý nárůst postihl jen Opavsko. Zaevidovalo se také 379 bývalých živnostníků, kteří v průběhu prosince ukončili nebo dočasně přerušili svou samostatně výdělečnou činnost.

Je to o 219 bývalých živnostníků více než před měsícem a o 138 méně než v prosinci 2010. Míra nezaměstnanosti za prosinec stoupla z listopadových 9,2 na 10,4 procenta. Vycházela z 9 345 dosažitelných uchazečů o zaměstnání, což jsou lidé, kteří v případě nabídky vhodného pracovního místa mohou ihned nastoupit do zaměstnání.

„Za dosažitelné se nepovažují uchazeči o zaměstnání ve vazbě, ve výkonu trestu nebo v pracovní neschopnosti. Patří k nim též uchazeči zařazení na rekvalifikační kurzy nebo vykonávající krátkodobé zaměstnání a uchazeči, kteří pobírají peněžitou pomoc v mateřství nebo kterým je poskytována podpora v zaměstnání po dobu mateřské dovolené,“ vysvětluje pracovnice opavského Úřadu práce Lenka Šindlerová.