Od roku 2004 jsme poté byli jako stát uznáni Mezinárodním úřadem pro zdraví zvířat za zemi prostou této nákazy. Přesto nelze podle odborníků nic podceňovat. A zvlášť v našem kraji.

„Chceme připomenout všem chovatelům psů zákonnou povinnost vakcinovat psy ve stáří tří až šest měsíců a pak je pravidelně přeočkovávat. Při cestování do rizikových oblastí pak doporučujeme zvážit vakcinaci proti vzteklině a konzultovat možnosti s humánním lékařem,“ upozorňuje na webových stránkách mluvčí Státní veterinární správy Josef Duben a dodává varování:

„Pokud dojde k pokousání, je chovatel povinen zajistit, aby bylo zvíře, které poranilo člověka, veterinárně vyšetřeno. Zpravidla se toto klinické vyšetření provádí první a pátý den po pokousání. Po pokousání neznámým zvířetem v zahraničí je nutné ihned po návratu vyhledat odbornou lékařskou pomoc.“

Opava patří, co se možnosti nákazy vzteklinou týká, k rizikovějším městům. Může za to blízkost hranic s Polskem.

Podle slov mluvčího Slezské nemocnice Daniela Svobody Polsko není na rozdíl od Česka vyhlášeno jako Rabies Free, neboli oblast bez výskytu vztekliny. „Pokud je tedy člověk pokousaný v oblasti do 30 kilometrů od polských hranic a není zajištěno zvíře, které zranění způsobilo, musí se pacient naočkovat proti vzteklině. Problém je, že tato choroba je stále nevyléčitelná a v případě, že u pacienta vypukne, nedá se již léčit,“ řekl Svoboda.

Své o tom ví i sedmiletý Jakub Rajt, kterého v Opavě pokousal na konci letošního července neznámý pes, s nímž údajně jeho majitel utekl. Zvíře se nakonec nevypátralo a hoch musel absolvovat nutnou léčbu.