Ještě před pár týdny nikdo nevěděl, zda se letos tábory vůbec uskuteční. Optimismus však neztráceli organizátoři, děti, ani rodiče, kteří své ratolesti z již zaplacených táborů neodhlašovali. Vláda posléze konání táborů k radost všech povolila, a to od 27. června. 

Budou se muset dodržovat přísnější hygienická opatření, maximální počet všech zúčastněných, tedy dětí, instruktorů, kuchařek či zdravotníků je u stanových táborů 100. U ostatních pobytových táborů pak zatím 300 a pokud se situace nezhorší, vláda chce počet od 8. června navýšit na 500. Příměstské tábory legislativa neupravuje, hygienici jen doporučují dodržování stejných pravidel jako u pobytových táborů. A třeba roušky by měli všichni odložit jen v areálu tábora nebo ve volné přírodě.

Dodržování přísnější hygieny problém nebude

Tak například dva turnusy stanového tábora v Tošovicích, které pořádá SVČ Opava, byly plné už v únoru a dosud se na tom nic nezměnilo.

„Vyhlašovali jsme tábory na konci ledna a během února se jich většina naplnila tak, že jsme se těšili na dobrou sezonu. A vše je jinak. Ale musím říct, že zatím se nám nikdo z nahlášených neodhlásil. Takže jsme v dubnu, byť jsme ještě nevěděli, jak to bude, přidali další turnusy, a sice dva příměstské a jeden pobytový,“ říká ředitelka SVČ Opava Soňa Wenzelová. 

Co se dodržování nových hygienických pravidel týká, prý to nebude problém. I za normálního stavu jsou totiž nastavena velmi přísně a organizátoři je musejí plnit. „Avšak pořád čekáme, jestli třeba ještě nedojde k dalšímu rozvolnění. Protože je tam třeba omezení, že bychom neměli cestovat městskou hromadnou nebo meziměstskou dopravou. To by nám mohlo narušit program táboru, který máme jako příměstský Ostrava známá i neznámá, kde by se každý den mělo dojíždět. Takže uvidíme. Jinak máme program vždy nastaven tak, že jsme s ním schopni pracovat, ať už podle počasí nebo i tady této situace. Nikdo nepřijde o to, co máme v plánu,“ dodává.

Turnusy přidali i v Hlučíně

Více táborů nabízejí letos dětem také v Hlučíně, kde se vše koná pod taktovkou tamního DDM. Naplněnou kapacitu už má pobytový tábor přímo v budově DDM, letos s leteckým zaměřením. Obsazeno už je i příměstské dobrodružství, které děti zavede na divoký západ. 

"Téměř zaplněn je i příměstský tábor s pohádkovou tématikou. I všechny ostatní jsou ale nachystány a slibují bohatý a pestrý program. Pobytový tábor, který pořádáme ve Sloupu v Moravském krasu má dlouholetou tradici a vyrostlo na něm mnoho dětí, některé z nich už na něj rovněž jezdí jako vedoucí. Jsme velmi rádi, že i letos jej budeme moci uskutečnit a děti mohou prožít léto plné zážitků, nových přátelství a hlavně zábavy. A to vše pod vedením hlavního vedoucího Romana Kotisy, kterému však nikdo neřekne jinak než Skřítek. Tábor se už plní,“ usmívá se ředitelka DDM Hlučín Zuzana Pustelníková. 

Jak již bylo řečeno, počet táborů letos v Hlučíně navýšili. „Pokrýváme tím pádem celé dva měsíce prázdnin. Chceme pomoci rodičům, kteří jsou v zaměstnání a děti nemá kdo hlídat. Při organizaci vycházíme z doporučení Ministerstva zdravotnictví. Výlety budeme plánovat s vlastním dopravcem a spíše do přírody, abychom se vyhnuli kontaktu s veřejností. To nám však nedělá problém, protože v přírodě lze někdy zažít více dobrodružství než někde na koupališti,“ dodává se smíchem Zuzana Pustelníková.

Originální dívčí tábor

Na příměstské tábory se pak zaměřuje také spolek Za Opavu. Letos se uskuteční celkem tři, přičemž jeden z nich je svým zaměřením originální. Jde o druhý ročník s názvem Už vím, jak! a věnuje se dospívajícím mladým dívkám.

„Zájem je přiměřený, rodiče děti hlásí, volná místa na táborech ještě jsou. Co se opatření týká, budeme se samozřejmě řídit aktuálními nařízeními vlády, která budou pro období, kdy se tábor uskuteční, platit,“ přibližuje předsedkyně spolku Za Opavu Kateřina Skalíková.