Jako nejvhodnější prostory byly vybrány ty v budově Technických služeb, kde doposud sídlila herna a second hand. Místnosti bude nutné upravit tak, aby vyhovovaly podmínkám pro provoz nízkoprahového zařízení, které je z hlediska hygienických předpisů bráno jako školské zařízení.

Bylo tedy třeba opravit sociální zařízení, vymalovat, uklidit a vybavit prostor nábytkem a zařízením.

„Je to klub pro děti a mladé lidi, kteří nemají peníze na kroužky nebo pro ty, kteří nechtějí být z nejrůznějších důvodů nijak organizovaní. Klub je otevřený všem v dané věkové kategorii bez rozdílu postavení a rasy, jeho prostory a vybavení je možné využívat pro řadu libovolných aktivit,“ vysvětluje Marie Suchánková, koordinátorka komunitního plánování MěÚ Hlučín s tím, že klub by měl sloužit především teenagerůmve věku 13 - 19 let.

Jim by měli být nápomocní proškolení pracovníci, kontaktní a sociální pracovník. Jejich snahou je navázat s dětmi přátelský vztah a získat jejich důvěru. Pokud dítě naváže blízký vztah s pracovníkem klubu, může se na něj snadněji v budoucnu obrátit, pokud bude mít nějaký problém např. doma či ve škole, se kterým si nebude vědět rady“ dodává Suchánková.

Služba je z principu anonymní, bezplatná, do klubu se děti nemusí přihlašovat, stačí prostě kdykoliv přijít a zapojit se. „Jde nám o to, aby děti a mládež měly možnost trávit čas alespoň trochu smysluplně,“ doplňuje Regina Menšíková Tillová, která má na starosti nízkoprahové kluby v Elimu.

Jak uvedla, v Opavě mají děti a mladí lidé v klubu k dispozici například stolní fotbálek, karty, mohou si zde pouštět filmy, hudbu nebo využít hudební zkušebnu, zasportovat si v tělocvičně či zapojit se do různých připravených aktivit. Obdobné zázemí bychom chtěli vybudovat i v Hlučíně“ dodává na závěr Tillová.

Také proto již od ledna se po Hlučíně pohybují terénní pracovníci Elimu, kteří se snaží navázat spolupráci s místními školami a Domem dětí a mládeže a také informují teenagery o nově vznikajícím klubu a jeho možnostech.