„Na jedenáctém ročníku Evropské noci pro netopýry v Opavě proběhne úvodní krátká přednáška o těchto zajímavých savcích v prostorách zoologické expozice Slezského zemského muzea. Bude připravena prohlídka preparátů různých našich i exotických druhů netopýrů ze sbírek Slezského zemského muzea včetně nových přírůstků (exotičtí letouni z Francouzské Guyany) a preparátů dalších pasivně létajících obratlovců (dráčci, letuchy, vakoveverky, poletušky),“ uvedl organizátor akce, odborný pracovník Slezského muzea a člen ČESON Martin Gajdošík.

Na programu je dále promítání pořadu Merlina Tuttleho Netopýři – mýty a realita, proběhnou znalostní testy pro děti i dospělé a výtvarná soutěž v kresbě netopýra. Zájemci se mohou také na– učit složit si netopýra japonskou technikou skládání z papíru origami. K vidění bude ukázka různých typů budek pro netopýry s možností získání příslušných plánků pro případné kutily, k poslechu pak budou také nahrávky netopýřích zvuků. Demonstrována bude rovněž unikátní technika sloužící k výzkumu netopýrů a také naše i cizojazyčná literatura.

„Účastníci se mohou dovědět informace o zacházení s nalezenými netopýry a budou zodpovězeny veškeré jejich dotazy týkající se těchto zajímavých savců,“ doplnil Martin Gajdošík. Zájemci pak mohou získat jak kontakty na další osoby zabývající se ochranou a výzkumem netopýrů, tak mnohé propagační materiály zabývající se netopýry a jejich ochranou. Po setmění pak v případě příznivého počasí (za deště či silného větru netopýři nelétají) proběhne vycházka za netopýry s detektorem ultrazvuku do přilehlých parků (sady U Muzea a park na Ptačím vrchu).

Evropská noc pro netopýry probíhá v České republice již poněkolikáté a je určena široké veřejnosti. Přednášky o netopýrech probíhají současně po celé Evropě. Počet míst, kde akce probíhá, se stále zvyšuje a pro rostoucí zájem veřejnosti je její příprava čím dál tím náročnější. Akce dnes probíhají i ve více termínech, aby mohly být ČESON personálně lépe zajištěny. Opavský jedenáctý ročník EBN bude zahájen 7. září v 18 hodin ve Výstavní budově SZM, sady U Muzea 1, Opava. Vstup bude volný.