Armáda spásy zařadila do druhého ročníku projektu Nocleženka také svou opavskou pobočku. Projekt umožní zajistit konkrétnímu člověku bez domova za sto korun jednu noc v noclehárně.

„Funguje tak, že dárce zakoupí on-line poukázku, díky které může takový člověk hlavně ve velmi chladných zimních dnech přečkat noc v teple. Když zjistíme, že nocleženka byla uplatněna, můžeme o tom dárce informovat,“ vysvětluje Lucie Stejskalová z Armády spásy význam projektu Nocleženka.

Součástí noclehu je teplá polévka s pečivem, horký čaj, možnost osprchování a případně i výdej čistého oblečení. Každá zakoupená nocleženka má přiděleno své číslo, které je pečlivě evidováno. Pokud je pro dárce pohodlnější zakoupení nocleženky přes číslo účtu, může poslat danou částku na číslo účtu 475 335 613/0300, VS: 20170112 a do poznámky uvést Nocleženka.

Kromě této možnosti poskytuje opavská pobočka Armády spásy v azylovém domě Samaritán možnost strávit noc v teplém prostředí i po naplnění své noclehárny.

Bezdomovcům, kteří přijdou navíc, otevírá od 20.30 hodin v rámci programu Volná židle své denní centrum. Tento přístup nespadá do úkolů sociální služby, Armáda spásy ho zajišťuje navíc.

„Vloni byla zima relativně příznivá a tato možnost byla využívaná jen ojediněle. Letos přišly mrazy už brzy a během listopadu ji využilo už pětačtyřicet klientů. Všechno nasvědčuje tomu, že jejich počet bude v průběhu zimy narůstat,“ míní ředitel opavské pobočky Armády spásy Gerhard Karhan.

S bezdomovci, kteří využívají služeb Armády spásy, se podle mluvčí Městské policie Petry Wittek Stonišové strážníci v terénu setkávají méně. „Problémy jsou převážně s těmi, kteří nechtějí akceptovat jakoukoli poskytovanou nebo nabízenou pomoc.

Tito lidé se zdržují především v místech, která jsou pro ně vhodná z pohledu klimatických podmínek a také dostupná pro zabezpečení např. přísunu levného alkoholu,“ uvedla Petra Wittek Stonišová.

V posledních měsících se podle ní lidé bez přístřeší zdržovali například u červeného kostela na Lidické ulici nebo v budově bývalé točny na konci Olomoucké ulice. „Hlídky městské policie všechna tato místa pravidelně monitorují v rámci své běžné kontrolní činnosti.

Strážníci zasahují pouze v takových případech, kdy jsou tyto osoby pod vlivem alkoholu, budí veřejné pohoršení anebo jinak obtěžují občany,“ doplnila mluvčí městské policie. „Když narazíme na opilého bezdomovce, je o jeho převozu na protialkoholní záchytnou stanici rozhodnuto pouze tehdy, je-li ve stavu ohrožení života,“ uzavřela Petra Wittek Stonišová.