Pak rajon policistů z nedaleké Velké Polomi přešel pod správu Územního odboru Opava a Hrabyně se stala prakticky nejvzdálenějším místem, kam opavští policisté jezdili.

Ve snaze zajistit obslužnost Hrabyně policií se původně uvažovalo o dvou objektech v centru obce, ale vzhledem k nedalekému rehabilitačnímu centru a vysoké koncentraci zdravotně postižených osob zde, jevilo se jako nejvhodnější vybudovat služebnu právě v areálu centra.

Nakonec se našly vhodné prostory po bývalé ordinaci v přízemí bytového domu v dolní části areálu a začalo se s úpravami. Ta stála 180 tisíc korun. Nové prostory pak policie doplnila nezbytným vybavením a v úterý se slavnostně otvíralo.

Pásku přestřihli společně místostarosta Hrabyně Michal Ország a zástupce vedoucího Územního odboru PČR Opava Petr Urbančík. Slavnostní ráz aktu pak doplnilo i udělení medailí za věrnost II. třídy, které za dvacetiletou aktivní službu obdrželi policisté Radislav Kocián a Stanislav Horejsek.

Hrabyňskou služebnu veřejnost vítá. Jak připomněl ředitel Ústavu sociální péče v Hrabyni Vladimír Plaček, i samotní uživatelé služeb celého centra už byli opakovaně ohroženi kriminalitou. Pachatelé se snažili získat od hendikepovaných peníze nebo je okrást.

Nová služba policie by tak měla pomáhat k bezpečnosti i těchto lidí. Policejní služebna v Hrabyni má svou působností význam nejen pro Hrabyni samotnou, ale pro obce v jejím okolí. Stálou službu zde budou mít dva policisté, kteří však nebudou na služebně stále, ale v případě potřeby sem během chvilky přijedou.

Hlavní díl jejich práce bude totiž v hlídkové činnosti v okolí. Lidé je pak mohou kontaktovat pomocí tísňové telefonní linky 158.