Na 264 stranách přibližuje nejen samotný akt, ale též jeho souvislosti a dobový kontext. Čtenáře seznámí nejenom s průběhem této významné světové událostí, ale též s jejich klíčovými aktéry a prostředí, ve kterém se pohybovali. Pět kapitol zahrnuje období let 1815 až 1821 a na jejich úvodní texty s běžně neznámými informacemi o době před dvěma sty lety navazuje katalogové rozčlenění. Přibližuje osoby, budovy, psané i tištěné dokumenty, umělecká díla a další obrazový materiál. Jeho společným jmenovatelem byla spojitost s dobou opavského kongresového setkání. Vypráví drobné mikropříběhy osob, budov a institucí s přesahem, často překračujícím hranici moravskoslezského regionu.

Autoři věnovali pozornost mimo jiné též autentickým postřehům účastníků kongresu i osobám, stojícím v pozadí události, a to včetně několika příhod anekdotického rázu. Obsahovou pestrost publikace zajistil desetičlenný tým historiků ze Slezské univerzity, Slezského zemského muzea, Zemského archivu a Národního památkového ústavu. Své zdroje čerpal nejen z regionálních sbírek muzeí a archivních fondů v Opavě a Brně, ale rovněž ze sbírky rakouského diplomata Metternicha, dochované na státním zámku Kynžvart. Využité zahraniční zdroje jsou například fondy vídeňských paměťových institucí nebo online prezentace evropských a amerických muzeí i knihoven. Kniha je k dostání za 380 korun v opavském Turistickém informačním centru.