O tomto projektu jsme již na stranách Opavského a hlučínského deníku informovali. Podle duchovního otce této myšlenky, profesora Minnesotské univerzity v Duluthu Dalibora Frončka, by škola měla připravovat hlavně bakaláře, kteří by se dovedli uplatnit v širokém spektru oborů, než jen v jednom.

„Naše tradiční představa je, že vysoká škola vás má připravit na jedno konkrétní povolání. V mnoha případech, například u lékařů, to ani jinak nejde. V mnoha dalších případech by studium mělo být spíše souborem dovedností. Absolventi by se díky němu měli naučit vzdělávat, učit se,“ říká Dalibor Fronček.

„Studenti by měli hlavně umět nalézt informace, analyzovat je, vytěžit z nich maximum a umět je použít,“ uvedl Fronček, který byl jedním ze zakladatelů Slezské univerzity v Opavě na začátku devadesátých let.

Na otázku, zda školu vnímá jako konkurenci pro Slezskou univerzitu, dodává, že spíš by cílem nové školy měla být spolupráce s ní. „Opava College by měla být privátní školou a její nabídka by měla obsahovat to, co na Slezské univerzitě není, maximálně v několika jednotlivých předmětech se budou školy překrývat,“ dodal Dalibor Fronček.

Kdy by podle něj mohla být škola uvedena do provozu? „Odhaduji, že dva roky nám bude trvat, než vytvoříme podklady pro akreditaci a najdeme způsob, jak ji financovat. Další dva roky by pak zabrala příprava pedagogického sboru a vytvoření zázemí pro školu,“ uzavřel.