Tu od pondělí rozjela Probační a mediační služba České republiky a Asociace občanských poraden.

Billboardová kampaň byla vytvořena jako upozornění na projekt Restorativní justice podpora a poradenství obětem trestných činů, který v Opavě funguje už od dubna loňského roku. Cílem je informovat veřejnost o možnostech bezplatného poradenství pro oběti trestných činů.

V probačních a mediačních službách mají speciálně vyškolené pracovníky, kteří poskytují poradenství, psychickou podporu a také asistenci obětem trestných činů a jejich rodinám. To zahrnuje například odborné poradenství v oblasti náhrady škody, průběhu trestního řízení, možnostech alternativního řešení trestních věcí, mimosoudní vyrovnání, ale také oblast rodinného práva, problematiku dluhů či bydlení.

„Lidé se na nás mohou obrátit osobně, telefonicky nebo na email. Oběti trestných činů vyslechneme, poradíme, doporučíme případnou odbornou pomoc, ale také třeba nabídneme doprovod k soudnímu jednání či na policii,“ uvedla probační úřednice Petra Dačenková. O projekt je zájem. Od jeho dubnového spuštění se na probační a mediační služby obrátilo přes pět desítek lidí. „Samozřejmě se jedná o bezplatnou a diskrétní pomoc. Pokud si to klient přeje, tak také anonymní,“ dodala na závěr.

Se svými problémy se na Občanskou poradnu či Probační a mediační službu ČR můžete obracet v době, která je v rámci projektu vyhrazena speciálně pouze pro oběti trestných činů. Na pracovišti OP v úterý 9 - 12 a čtvrtek 12 - 15: (Kylešovská 10, tel.: 553 616 437) a na PMS ČR v pondělí a úterý 13 - 16 (Olomoucká 8, tel.: 553 650 435, 553 791 495).