Ochrana obyvatel a zástavby obce je nyní na úrovni, odpovídající hodnotě návrhového průtoku 290 m3/s, s bezpečnostním převýšením minimálně 60cm. V kombinaci s tlumicím efektem suché nádrže Loděnice na drobném vodním toku Lipince, vybudované v roce 2018 za necelých 33 milionů korun, budou rozlivy povodňových průtoků na pravém břehu řeky Opavy omezeny. Následovat bude přehodnocení záplavového území, které by mělo být zakotveno v holasovickém územním plánu.

„Na základě vzájemných dohod s obcí Holasovice bylo pro zachování kontaktu občanů s řekou současně postaveno schodiště na návodní i vzdušné straně hráze, lavičky na koruně hráze a hráz byla napojena na budovanou lávku přes řeku, určenou pro pěší,“ informuje technický ředitel Povodí Odry Břetislav Tureček.

Ostroj Opava.
Opavská společnost Ostroj zažívá letos oživení produkce

Trasa ochranné hráze je umístěna mezi břehovou hranou a stávající zástavbou rodinných domů tak, aby nezhoršila stávající průtokové poměry v území a zároveň minimalizovala zábory soukromých pozemků. V místě křížení trasy hráze se silnicí je vybudováno železobetonové žebro, kde bude v případě povodňového rizika ve spolupráci s místními dobrovolnými hasiči instalováno provizorní hrazení obce. Celková délka hráze a provizorního hrazení je 1 497 metrů.

Nová protipovodňová hráz u zástavby.Nová protipovodňová hráz u zástavby.Zdroj: Povodí Odry

Průsaky a případné filtrační deformace v několika úsecích omezí podzemní štětové stěny a zahrázové vody bude mimo zástavbu odvádět odvodňovací příkop. Protipovodňová opatření v částce 102 miliony korun byla financována z dotačního programu Ministerstva zemědělství ČR „ Podpora prevence před povodněmi IV“ a ostatní náklady, představující čtyři miliony korun byly hrazeny z vlastních zdrojů Povodí Odry.