Fotbal, tenis, badminton, nohejbal, plážový volejbal. Například takové sportovní vyžití nabízí zájemcům obec Melč, přesněji řečeno tamní areál TJ Sokol Melč. Právě tam se hned trio hřišť nachází. Jedno na fotbal, další je víceúčelové a k nim přibylo v minulém roce zbrusu nové hřiště na plážový volejbal.

A zájem je velký. „Máme aktivní sportovce. Víceúčelové hřiště například na tenis nebo nohejbal je velmi využíváno. A nyní se rozjel i plážový volejbal. Jezdí nám sem lidé z širokého okolí, dokonce i z Opavy,“ říká starosta Melče Martin Urbanský.

Víceúčelové hřiště.Víceúčelové hřiště.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Pro víceúčelové hřiště již dříve obec na svých webových stránkách spustila rezervační systém a stejný krok se chystá i u beachvolejbalu. Původně rezervace nebyla v plánu, ale protože lidé neustále volají a ptají se, zda je na hřišti místo, rozhodli se v Melči, že rezervace přeci jen spustí. Zároveň se zde připravuje i další novinka, konkrétně stavba workoutového hřiště.

Ekofarm Limousine Jany Bystrianské v Melči.
Ekofarm Limousine v Melči: čistokrevný chov dobytka i ekologické hospodářství

Jedinou vadou na kráse může být skutečnost, že k areálu zatím bohužel nevede chodník a lidé k němu musejí kousek cesty absolvovat po hlavní komunikaci. I to by se ale mělo změnit. „Již je zpracována projektová dokumentace na nový chodník, který by vedl podél této hlavní komunikaci ke hřišti. Protože toto místo hojně využívá také naše škola. V současné době věc posuzuje stavební úřad,“ prozrazuje Martin Urbanský.

Co se dále povedlo a co se chystá?

Kromě nového beachvolejbalového hřiště se v Melči uskutečnila i další významná investice. V minulém roce byla zahájena rekonstrukce a přístavba kuchyně a jídelny na tamní Masarykově základní škole, u které je obec zřizovatel. Dokončeny a zkolaudovány byly nové prostory v letošním roce. Opravy si vyžádaly zhruba třináct milionů korun, obci pomohla devadesátiprocentní dotace z Ministerstva financí.

Rekonstrukce a přístavba jídelny v základní škole v Melči.Rekonstrukce a přístavba jídelny v základní škole v Melči.Zdroj: se souhlasem obce Melč

Některé žádosti o dotace už však úspěšné nebyly, avšak projekty jsou stále v plánu. „Chtěli bychom rozšířit parkování před obecním úřadem a opravit střechu domu s pečovatelskou službou v části Mokřinky,“ dodává starosta.

V Melči plánují postavit dva bytové domy

Dva bytové domy s dohromady dvanácti byty vyrostou v Melči. „Zájem o bydlení určitě je. Žádostí na byty již máme dost, zůstávat tady chtějí i mladí lidé. Již je kompletně hotová projektová dokumentace, avšak objevily se komplikace kvůli sousednímu pozemku. Nemůžeme tak ještě požádat o stavební povolení ani o dotaci,“ upřesňuje starosta Melče Martin Urbanský. Kromě nových bytových domů ale v obci chtějí vybudovat i pozemky pro domy rodinné, protože i po nich je v Melči poptávka. Projekt na zhotovení asi osmi stavebních míst je momentálně rozpracován.

Větrné elektrárny.Větrné elektrárny.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

V zámku sídlí dětský domov

V Melči se nachází také zámek. Ten však není majetkem obce a nikdy ani nebyl. V minulosti byl objekt využíván jako lázně, zotavovna, nemocnice a od počátku dvacátého století tady byla zřízena zvláštní internátní škola. Z té se v roce 1985 stal dětský domov, který zde funguje dodnes a jde o příspěvkovou organizaci Moravskoslezského kraje. Zámek i zámecký park jsou chráněnými kulturními památkami, veřejnost však do nich nemá přístup.

Čapí hnízdo na mateřské škole v Melči.Čapí hnízdo na mateřské škole v Melči.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Škola s novou jídelnou i učebnou

Po dobu distanční výuky se na Masarykově základní škole a mateřské škole Melč (postavena byla v roce 1935) podařilo s významným přispěním jejího zřizovatele – Obcí Melč – zrekonstruovat školní kuchyni s jídelnou a také učebnu fyziky a chemie.

„Částečně se nám povedly dokončit takzvané Šablony, což je program zjednodušeného financování projektů ve školách. Avšak z důvodu uzavření škol jsme museli tento projekt, který se týká jak naší základní, tak i mateřské školy, prodloužit do příštího roku. Nebyli jsme bohužel schopni naplnit především projektové dny ve škole a mimo školu. Hlavně doufáme, že se nám v plné míře rozeběhne projekt I am environment, který řešíme v rámci mezinárodního programu Erasmus+ se školami z Německa, Rakouska, Itálie a Bulharska,“ říká ředitel Masarykovy základní školy a mateřské školy Melč Pavel Piskovský.

Při distanční výuce škole velmi pomohly dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, ze kterých byly zakoupeny tablety či notebooky. Celkem pak bylo mezi děti zapůjčeno dvacet těchto mobilních zařízení. „My jsme s pořízením techniky velmi spěchali. Už na konci září jsme měli nakoupeno a byli jsme podstatně lépe připraveni. V průběhu září už děti trénovaly spojení, ony i rodiče dostali svá přístupová hesla. V okamžiku uzavření škol jsme tedy byli materiálně i organizačně přichystáni a děti mohly hned začít naplno pracovat. Zapojování do distanční výuky bylo někdy lepší, jindy horší. Pravidelně jsme každý týden situaci vyhodnocovali, a kde byl problém, jsme se jej snažili řešit. Vysílali jsme do terénu i asistentky, které nám byly velmi nápomocny. Zkrátka jsme „bojovali“ všemi možnými způsoby,“ míní Pavel Piskovský.

Kostel sv. Kateřiny je ozdobou Štěpánkovic.
Ve Štěpánkovicích se ve velkém zaměřují na ozelenění obce

Podle zástupkyně ředitele Vendulky Ottové získali žáci při distanční výuce mnohem větší samostatnost a zodpovědnost za své vzdělávání. „Ne každému ale tato míra samostatnosti svědčila, ne všichni sebedisciplínu a sebekázeň pro zapojování se do tohoto způsobu vzdělávání mají. Na některých dětech bylo vidět, že jim to úplně nevyhovuje. S rozvolňováním protiepidemických opatření se všichni těšili do školy na „normální“ výuku. Nicméně dopady tam budou a teprve uvidíme, jak rozsáhlé. Některé už jsme zaregistrovali v závěru školního roku a počkáme, jak to bude v období následujícím. Jednak jak budeme vzdělávat, jednak jaké sociální dopady to na dětech zanechá,“ doplňuje Vendulka Ottová.

Hasičská zbrojnice.Hasičská zbrojnice.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Z historie Melče

Melč leží patnáct kilometrů jihozápadně od Opavy. Jeho součástí jsou osady Mokřinky, Nový Dvůr a Dubí. V Melči se nachází kulturní dům, pošta, knihovna, mateřská a devítiletá základní škola, dva obchody s potravinami, obchod s textilem a restaurace. V místním zdravotním středisku ordinuje praktický lékař pro dospělé, dětský a ženský lékař a adresu zde má i zubní laboratoř. Je zde velmi dobrá dopravní obslužnost, na opraveném autobusovém stanovišti se potkávají příměstské autobusové linky z celého okolí. Obec je členem Mikroregionu Moravice a MAS (místní akční skupina) Opavsko.

Melč.Melč.Zdroj: archiv obcePrvní zmínka o Melči (německy Meltsch) pochází z roku 1377, kdy náležela k vikštejnskému panství. Vesnicí protéká Melčský potok, který se vlévá do řeky Moravice. Od roku 1612 patřila Melč do správy panství Oderských z Lideřova a pánům z Hodic.

Roku 1755 rozhodovala o jejím osudu Opavská jezuitská kolej. Obyvatelé vesnice se v uvedených časech živili převážně zemědělstvím. Existoval tu však i lihovar a pivovar.

V údolí nedaleko Melče bylo 14. září 1996 farářem Josefem Kazsperem obnoveno poutní místo Maria Talhof. Došlo zde k opětovnému vztyčení kříže, postavení oltáře a obnovení křížové cesty.

V obci stojí rovněž zámek z 18. století, který nyní slouží pro účely dětského domova. Kolem se rozprostírá rozsáhlý, státem chráněný, přírodní park s řadou vzácných stromů a keřů. Mezi nejvíce zastoupené stromy v tomto parku patří jírovec maďal, který lemuje i okolí kostela. U parku je postaven pomník německým vojákům, padlým v první světové válce.

Dětský domov v Melči.Zámek v Melči slouží coby dětský domov.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Osada Mokřinky, která je v současnosti využívána zejména jako rekreační oblast, je známa především pozůstatky po těžbě břidlice. Opuštěné štoly a šachty dnes poskytují útočiště chráněným živočichům. Například netopýři zde mají hnízdiště, které patří mezi největší na území našeho státu.

Kostel Nejsvětějšího Spasitele.
V Dolních Životicích chystají obytnou zónu pro více než padesát domů

Do života obce se kromě školy aktivně zapojuje Tělovýchovná jednota Sokol Melč a místní Sbor dobrovolných hasičů, který byl založen v roce 1936. Spolu s nimi pořádá obec různé sportovní a kulturní akce. Dnes žije v Melči 627 obyvatel.

Zajímavost

Od roku 1888 se panství Melč stalo majetkem hraběte Razumovského a jeho manželky Marie. Vypravován je v této souvislosti příběh, že hrabě Kamillo Razumovský byl při plavbě po rozbouřeném moři ve velkém nebezpečí. Stalo se to u italského města Padua (Padova), kde je pohřben svatý Antonín z Padovy (též Antonín Paduánský, portugalský františkánský mnich, teolog a kazatel). V té době Razumovský slíbil, že bude-li zachráněn, postaví kostel připomínající palubu lodě. A skutečně, dominantou Melče je novogotický kostel sv. Antonína Paduánského, který byl postaven na konci devatenáctého století, podle plánů opavského rodáka Josefa Maria Olbricha. Kostel byl vysvěcen 21. září 1890 a v roce 1988 prohlášen za kulturní památku. V blízkosti kostela se nachází fara z roku 1909. Farnost má i svůj sbor.

Přehrada v Melči.Přehrada v Melči.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Tip na výlet

V hlavní roli je příroda

Do Melče a jeho okolí přijíždějí návštěvníci především za turistikou, ať už tou pěší, nebo cyklo. Obec protíná žlutá turistická značka, která Vás přivede k vyhledávanému poutnímu místu Maria Talhof, které leží na hranici melčského katastru a bylo obnoveno v roce 1996. Pokud půjdete po žluté dál, dostanete se podél řeky Moravice až do Žimrovic. Okolí je vyhledáváno zejména kvůli přírodě, v zimě si zde přijdou na své i běžkaři. Navštívit lze i nedaleké bývalé lázně Jánské Koupele nebo zříceninu hradu Vikštejn. Osada Mokřinky, která je v současnosti využívána hlavně jako rekreační oblast, je zase známá svými pozůstatky po těžbě břidlice. Přibývá také osob, které se vydají na procházku nebo vyjížďku na kole k místním dvěma větrným elektrárnám.