Na otázku odpovídá tisková mluvčí Městské policie Opava Petra Stonišová. „Městský kamerový dohledový systém je v Opavě využíván již od roku 2001. V současnosti je v provozu 10 kamerových bodů. Poslední byl pořízen ke konci roku 2012, a to v ulici Stará silnice.

Monitorovací systém je napojen na operační středisko Městské policie Opava a dále na Obvodní oddělení Policie České republiky v Opavě. Aktuální rozmístění kamer najdete na stránkách MPO.

Městská policie ve spolupráci s manažerkou prevence kriminality statutárního města Opavy zpracovaly a podaly projekt na rozšíření stávajícího městského kamerového systému o další čtyři kamerové body, které budou rovněž ovládány ze služebny MP Opava proškolenými strážníky.

Na výběru umístění těchto bodů se podílely všechny bezpečnostní složky a orgány zabývající se preventivní činností. Byla vybrána taková místa, kde byl v poslední době zaznamenán větší výskyt případů protiprávní činnosti," uvádí mluvčí.

„Jeden nově vzniklý kamerový bod by měl mapovat dvě sportovní hřiště v Kylešovicích. Další bude monitorovat fotbalovou tribunu a budovu Parkhotelu v Městských sadech.

Umístění třetí kamery je naplánováno tak, aby měla výhled na východní nádraží v Jánské ulici, a čtvrtá na Městský hřbitov v ulici Otická. Ta bude nejen přispívat k zajištění veřejného pořádku, k ochraně majetku města, k prevenci kriminality a předcházení páchání trestné činnosti, stejně jako tomu je u všech ostatních, ale navíc bude využívána k dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Do budoucna se nadále plánuje rozšiřovat městský kamerový systém. K tomuto byly učiněny již další kroky. Jedním z nich bylo oslovení základních škol a vyjádření se k umístění kamerových bodů v okolí školských zařízení," upřesňuje na závěr Petra Stonišová.

Vážení čtenáři, také vy máte možnost klást na této straně své dotazy jak vedení opavské radnice, tak i různým dalším osobnostem Opavy a Opavska. Dotazy je možné zasílat na adresu Opavský a hlučínský deník a týdeník Region, Na Rybníčku 56, Opava nebo také na e-mailovou adresu redakce.opavsky@denik.cz.