Součástí bylo také udělení Ocenění obce Nové Sedlice kronikáři Tomáši Sáňkovi, a sice za dlouholetou práci a zvyšování povědomí veřejnosti o historii obce.

Na jeho počest následně vystoupil s českou, slezskou a moravskou hymnou novosedlický mužský pěvecký sbor. Tomáš Sáňka poté zahájil vernisáž výstavy fotografií Josefa Klaudy, čestného občana Nových Sedlic. O zábavu ve formě divadelních představení se postaraly děti ze štítinské základní školy.

Celou akcí provázela cimbálová muzika Radka Vedry.